200006143 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Kilpailu saapuu kuntiin

Julkaistu: 9.11.2000 0:00

Kilpailuviraston selvityksen mukaan Suomen kunnat ovat lähitulevaisuudessa aloittamassa laajasti oman palvelutuotantonsa kilpailuttamisen. Viime vuosina palvelutuotannon kilpailuttamisen mahdollisuuksia on testattu monissa kunnissa. Nyt näkemykset kilpailuttamisen mahdollisuuksista ovat selkiytyneet ja on käytännön toimien aika.

Suurimmat kilpailutettavat markkinat avautuvat kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa. Niiden koko on Suomessa noin 70 miljardia markkaa. Monissa kunnissa muodostetaan parhaillaan palveluiden osto- ja tuotanto-organisaatioita. Ainakin alkuvaiheessa todellinen kilpailu on kuitenkin vähäistä, sillä laajamittaisia sosiaali- tai terveyspalveluita tuottavia yksityisiä yrityksiä ei ole kovin paljon.

Kilpailuttamisesta saadut kokemukset ovat kuitenkin olleet myönteisiä raskaiden kustannusrakenteiden kanssa kamppaileville kunnille. Muun muassa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen kilpailuttaminen on ollut monille Suomen kunnille kustannusvaikutuksiltaan myönteinen esimerkki kilpailuttamisen vaikutuksista. Esimerkki on osoittanut, että samat palvelut voi kilpailuttamisen avulla tuottaa merkittävästi aikaisempaa edullisemmin.

Kuntasektorilla kilpailuttaminen tarjoaa kunnille huomattavia mahdollisuuksia tehostaa toimintoja ja karsia kustannuksia. Projekti on Suomessa vasta alussa, eikä pelko ylilyönneistä ole toistaiseksi ajankohtainen.

Tuoreimmat osastosta