200006714 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Yrittäjät haluaisivat suojella pääomarakenteet veronkiristyksiltä

Julkaistu: 9.11.2000 0:00

Pk-yrityksille mahdollisuus vahvistaa pääomiaan

Suomen Yrittäjien mielestä pk-yritysten pääomarakenteet tulisi jättää veronkiristysten ulkopuolelle.

-Koska uusien työpaikkojen oletetaan syntyvän pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, tulisi niiden pääomarakenteille antaa mahdollisuus vahvistua, totesi Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Anna Lundén järjestön veroseminaarissa Helsingissä.

Lundénin mielestä osinkoverokeskustelun tulisi olla nykyistä analyyttisempää, koska pienyrityksissä reagointiherkkyys on suuri.

-Pienyrittäjä eroaa pörssiyhtiön osakkeenomistajista siten, että hän laskee yhteen henkilökohtaiset ja yrityksensä verot, jolloin kahdenkertaiseen verotukseen paluun haitat korostuvat.

Ensi vuoden budjetti sisältää Lundenin mukaan yksityisten elinkeinonharjoittajien kannalta tervetulleen uudistuksen. Jatkossa myös he voivat vähentää työmatkasta aiheutuvat kustannukset samantasoisina kuin työnantaja korvaa ne palkansaajalle.

-Yrittäjien matkakorvauksethan on jatkuvasti vahvistettu tasoltaan alemmiksi kuin palkansaajien päivärahat ja kilometrikorvaukset. Hallituksen päätös korottaa pienyritysten matkakorvaukset palkansaajien tasolle on selkeä signaali pienyritystoiminnan tasa-arvoisuuden puolesta, Lundén sanoi.

Lundénin mukaan verovelvollisten vaikutusmahdollisuudet ovat vahvistuneet tämän päivän verotyössä. Myös hallinto mieltää hänen mukaansa palvelutehtävän aikaisempaa paremmin.

-Oikaisulautakuntien asiantuntemusta ja puolueettomuutta vahvistanut uudistus on osoittautunut merkittäväksi oikeusturvan parantamisessa. Seuraavassa vaiheessa tulisi käynnistää lainmuutostoimet, joilla mahdollistetaan verovelvollisen oikeudenkäyntikulujen korvaaminen myös oikaisumenettelyssä.

Ansioverotuksen keventäminen on keskeinen vaatimus Suomen Yrittäjien hiljattain julkaisemassa kansainvälisessä pk-yritysten verotutkimuksessa. Tutkimuksessa vertailtiin pienyritysten verojärjestelmiä kymmenessä Euroopan valtiossa. Suomi sijoittui pienyritysten kokonaisveroja vertailtaessa tutkituista maista keskivaiheille matalahkosta osakeyhtiöiden nimellisverokannasta huolimatta. Tutkimuksen mukaan Suomen pienyritysverotuksen rakenne on melko selkeä moniin Euroopan maihin verrattuna.

Tuoreimmat osastosta