200009161 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Toimialarahastot kiinnostavat eniten

Julkaistu: 7.11.2000 0:00

Taloussanomien rahastotutkimukseen osallistuneista sijoittajista yli puolet nimesi kiinnostavimmaksi uuden rahastosijoituksen kohteeksi toimialarahaston. Tulos vahvistaa suunnan, joka on näkynyt tänä vuonna sekä rahastojen markkinoinnissa että toimialarahastojen kasvussa.

Vielä alkuvuodesta suosikkeja olivat erilaiset tekno-rahastot. Viime aikoina vetovoimaisimpia ovat olleet lääketieteeseen ja biotekniikkayrityksiin sijoittavat rahastot. Suomessa myytävät toimialarahastot kuitenkin kattavat yhä vain pienen osan mahdollisesti mielenkiintoisista aloista. Suomessa ei myydä esimerkiksi öljy-yhtiö- tai pankkirahastoa, mutta tekno-, biotekniikka-, ja kulutustavarayhtiöiden osakkeisiin sijoittavia rahastoja on useita.

Lyhyen koron rahastojen

herättämä varsin suuri kiinnostus on tämän tutkimuksen yllätyksiä. Lyhyen koron rahastot ovat koko historiansa ajan olleet lähinnä yritysten kassanhallinnan välineitä. Ilmeisesti keskimääräistä suomalaista rahastosäästäjää aktiivisemmilta ja monipuolisemmilta sijoittajilta näyttävät vastaajat hakevat pörssin myllerryksessä rahoilleen aktiivisesti myös turvasatamaa.

Taloussanomien kyselyyn vastanneet rahastosijoittajat ovat myös varsin kiinnostuneita korkeaa tuottoa korkealla riskillä tavoittelevista vipurahastoista.

Käytännössä suomalaiset rahastosijoittajat ovat vieneet kuukausittain paljon uutta rahaa suuriin yhdistelmärahastoihin. Tutkimuksen vastanneet sijoittajat poikkeavat tältä osin keskimääräisistä sijoittajista, sillä vain kolme prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostunut yhdistelmärahastoista.

Rahastosijoittajilta kysyttiin myös, uskovatko he omistavansa nykyiset rahasto-osuutensa myös vuoden kuluttua. Vastausten arviointia haittaa rahastojen suuri määrä, minkä vuoksi vastaukset hajosivat lukuisiin eri rahastoihin. Yli 20 mainintaa saaneista rahastoista Mandatum Biotechin, Merita Euroopan, Merita-Nordbanken Medica Lifen omistajat ovat tyytyväisimpiä. Myyntivalmiutta sen sijaan on niillä, joiden rahastot sijoittavat pieniin yrityksiin, metsäyhtiöihin ja joukkolainoihin. Nämä rahastot eivät ole nytkään laajimmin omistettujen joukossa.

Rahastoyhtiöt houkuttelevat

erilaisia asiakkaita. Tutkimukseen osallistuneista Gyllenbergin asiakkaista suurin ryhmä on johtavassa asemassa, Aktialla enemmistö on alempia toimihenkilöitä. Kyselyyn vastanneista Mandatumin asiakkaista 73 prosenttia on alle 35-vuotiaita, Alfred Bergin asiakkaista nuoria on vain 15 prosenttia.

Kyselyyn osallistuneista Mandatumin ja Evlin rahastoasiakkaista noin 90 prosenttia omistaa myös pörssiosakkeita, Aktialla osuus on 52 prosenttia. Etenkin Mandatumiin liittyvissä kommenteissa ja arvioissa näkyy, että rahastoja käytetäänkin usein osakesijoitusten täydentäjänä ja riskin tasaajana.

Rahastosijoittajat omistavat varsin yleisesti osuuksia usean eri rahastoyhtiön rahastoissa. Esimerkiksi Meritan rahastoyhtiön 108:sta tutkimukseen osallistuneesta asiakkaasta yli puolet omistaa myös muiden rahastoyhtiöiden myymien rahastojen osuuksia.

Tuoreimmat osastosta