200005388 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Asuntomarkkinat jäähtyvät

Julkaistu: 31.10.2000 0:00

Asuntomarkkinoilla vuosia jatkunut hintojen nousu on päättynyt. Tilastokeskuksen selvitysten mukaan hinnat ovat viime kesän ja alkusyksyn aikana kääntyneet lievään laskuun. Käänne johtuu ensisijaisesti siitä, että korot ovat nousseet tilanteessa, jossa hinnat ovat olleet korkealla. Kehitys on tavallaan kulkemassa nyt terveempään suuntaan. Asuntojen nimellishintojen jatkuva nousu sisältää pitkään jatkuessaan aina kuplatalouden riskin.

Hintojen nousun pysähtyminen ja varovainen lasku voivat tervehdyttää asuntomarkkinoita monella tavalla. Nousun päättyminen vähentää markkinoilta arvonousua etsivää spekulatiivista kysyntää, mutta se voi toisaalta lisätä varsinaisten asuntosijoittajien ostokysyntää. Myös tavalliset asunnontarvitsijat pystyvät jälleen palaamaan rauhallisemmille markkinoille.

Sijoitusasuntojen ostaminen on viime vuosina hiipunut varsinkin kasvukeskuksissa. Asuntojen hintojen nousu on ollut nopeaa, eikä vuokrien nousu ole pysynyt perässä. Esimerkiksi Helsingissä sijoitusasunnoista saatu vuokratuotto on ollut maan alhaisin.

Tämä ei johdu Helsingin alhaisista vuokrista, vaan siitä, että korkeat asuntohinnat ovat nostaneet tuottovaatimukset pilviin. Korkeilla asuntohinnoilla vuokrien tulisi olla vielä selvästi nykyistä korkeampia, jotta sijoittajan vuokratuotto olisi siedettävällä tasolla. Erittäin korkealla vuokratasolla vuokralaisten määrä on kuitenkin hyvin rajallinen.

Käytännössä asuntosijoittajat ovatkin viime vuosina saaneet parhaat vuokratuottoprosentit sijoittamalleen pääomalle taantuvissa kunnissa, kuten Porissa ja Kouvolassa. Vaikka näissä kunnissa vuokrat ovat alhaisia, myös asuntojen hinnat ovat kohtuullisia. Käytännössä ongelmana on kuitenkin se, että vuokra-asuntotarjonta on kysyntää suurempaa ja osa asunnoista seisoo tyhjinä.

Helsingissä ja muissa kasvukeskuksissa osa sijoittajan tuotosta onkin muodostunut asunnon arvonnoususta ja myyntivoitosta. Nousevilla markkinoilla strategia on ollut tuloksekas, mutta uusien kohteiden hankintaan on sisältynyt riskejä. Nyt hintojen nousun pysähdyttyä asiat ovat muuttuneet. Asuntojen vuokratuotto on noussut uudelleen sijoittajan huomion keskipisteeseen.

Tuoreimmat osastosta