200007700 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Metsäteollisuus suhdanteen huipulla

Julkaistu: 21.10.2000 0:00

Metsäteollisuudessa eletään nyt noususuhdanteen huipulla ja koneet käyvät täysillä, mutta alan kannattavuuden uskotaan kääntyvän laskuun jo ensi vuoden alussa. Teollisuuden ja työnantajien keskusliiton osastopäällikkö Pekka Tsupari arvioi, että metsäyhtiöiden kannattavuus on huipussaan kuluvan vuoden lopussa. Tuotantomäärien osalta Tsupari toteaa suhdannehuipun olevan jo ohi (Taloussanomat 20.10.). Hän arvioi lisäksi, että alan hintaodotukset ovat tästä eteenpäin laskusuunnassa.

Metsäteollisuuden ennakoitua laskusuhdannetta tukevat Pohjois-Amerikasta kantautuneet signaalit. Paperi-, kartonki- ja sellutuotannon supistuksesta ilmoittivat viimeksi torstaina tuloksensa julkistaneet Mead ja International Paper. Myös monet muut amerikkalaiset yhtiöt ovat ilmoittaneet leikkaavansa tuotantoaan.

Suomalaisella metsäteollisuudella menee tällä hetkellä kaikilla sektoreilla hyvin, eikä pitkään aikaan ole koettu koko alaa yhtä aikaa koskenutta suhdannekuoppaa. Yritysten menestyksen kannalta on tärkeää, millainen ennakoitu suhdannelasku on. Onko se perinteinen metsäteollisuuden laskusuhdanne, jolloin koko ala vaipuu alas? Vai onko se samanlainen kuin viime vuosikymmenen aikana on totuttu, eli alan eri sektorit kulkevat eri tahtiin ja lieventävät näin koko alan taantumaa? Avainkysymys on myös se, pystyvätkö yritykset leikkaamaan kapasiteettiaan yritysfuusioiden yhteydessä.

Tuoreimmat osastosta