200005954 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Seitsemän prosenttia suomalaisista työntekijöistä kärsii burnoutista

Julkaistu: 20.10.2000 0:00

Kansainvälinen työjärjestö ILO tutki suomalaisten mielenterveyden

Geneve Kansainvälisen työjärjestön ILOn mukaan Euroopan unionin maissa 3-4 prosenttia bruttokansantuotteesta hupenee työntekijöiden henkisten ongelmien hoitoon. Monissa maissa aikaiselle eläkkeelle jäänti johtuu nimenomaan psyykkisistä ongelmista.

Henkiset sairaudet ovat Suomessa suurin syy työttömyyseläkkeelle jäämiseen.

ILO tutki muun muassa suomalaistyöntekijöiden henkiset ongelmat. Tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista työntekijöistä kärsii stressin tuomista vaivoista, kuten unettomuudesta. Seitsemän prosenttia suomalaistyöntekijöistä kärsii vakavasta loppuun palamisesta.

Suomessa oli tarkasteltu etenkin 1990-luvun alun laman vaikutusta työntekijöihin. Lama toi työttömyyttä, lyhyen ajan työsopimuksia ja aikapaineita, mitkä johtivat henkisten ongelmien lisääntymiseen. Samanlainen muutos nähtiin Puolassa, kun maa alkoi siirtyä kohti markkinataloutta 1990-luvulla.

Informaatioteknologia lisää stressiä

Viiden maan tutkimuksen mukaan jo joka kymmenes työntekijä kärsii henkisistä ongelmista, masennuksesta, pelosta, stressistä tai burn-outista, joka voi pahimmillaan johtaa työkyvyttömyyteen.

Saksassa menetetään tuottavuudesta vuosittain yli viisi miljardia Saksan markkaa eli 15 miljardia markkaa, koska työntekijät jäävät uupumuksen takia pois töistä.

Työn yksitoikkoisuus ja informaatioteknologian laajeneminen lisäävät tutkimuksen mukaan stressin vaaraa.

Tuoreimmat osastosta