2000012812 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Työnantajamaksut estävät työpaikkojen syntyä

Valtaosa suomalaisista yrittäjien takana

11.10.2000 0:00

90 prosenttia yrittäjistä pitää työvoimakustannuksia ehdottomasti suurimpina työllistämisen esteinä. Johtajista ja ylemmistä toimihenkilöistä tätä mieltä on 81 prosenttia. Tiedot ilmenevät Palvelutyönantajien Suomen Gallupilla teettämästä tutkimuksesta, jossa haastateltiin 2 000 suomalaista puhelimitse syyskuussa.

Yrittäjien ja johtajien näkemysten takana on kyselyn mukaan valtaosa suomalaisista. Vastanneista 72 prosenttia näet pitää liian korkeita välillisiä työvoimakustannuksia merkittävimpänä syynä siihen, ettei uusia työpaikkoja ole syntynyt suotuisasta talouskehityksestä huolimatta nykyistä enempää. Muina syinä vähäiseen työpaikkojen syntyyn pidetään sopivasti koulutetun ja pätevän työvoiman niukkuutta sekä sitä, että työtä tehdään nykyisin aiempaa tehokkaammin.

Puolet suomalaisista on tutkimuksen perusteella lisäksi sitä mieltä, että työttömät eivät kelpaa työelämään edes lisäkoulutettuina. Näin ajattelivat varsinkin työttömät itse sekä työntekijöiden palkkaamisesta päättävät yrittäjät ja johtajat.

Johtajista ja ylemmistä toimihenkilöistä keskimääräistä useampi kokee työpaikkojen syntymisen esteeksi työnantajien pelon siitä, että työntekijöitä ei enää tarvittaisikaan myöhemmin. Myös sopivasti koulutetun ja pätevän työvoiman puute on johtajien ja yrittäjien keskuudessa keskeinen este työpaikkojen synnylle.

Yrittäjät arvioivat muuta väestöä useammin, että työnantajat kokevat palkkaamisen liian hankalaksi ja työlääksi.

Palkat eivät ole jarruna

Kaikkein vähiten työpaikkojen syntymistä jarruttaa vastaajien mielestä palkkataso. Kovin moni ei myöskään usko, että työnantajat haluaisivat tahallaan ylläpitää työttömyyttä, jotta palkat eivät nousisi.

Samassa tutkimuksessa pohdittiin myös työssä jaksamisen ongelmia. Suurimpana ongelmana pidettiin jatkuvaa kiirettä. Muita syitä ovat muun muassa työpaikkojen henkilöstöriidat ja huono ilmapiiri. Tutkimuksen mukaan uupumus ei johdu ainoastaan työstä. Perhe-elämän ja töiden yhteensovittamisongelmia ja yksityiselämän ongelmia pidetään myös syinä jaksamattomuuteen.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?