200002035 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Teknologiaosakkeet tienhaarassa

Julkaistu: 10.10.2000 0:00

Puhelinjätti Motorolan tämänpäiväinen osavuosikatsaus voi osoittautua tienhaaraksi teknologiaosakkeiden kehityksessä. Perjantaina tieto USA:n työttömyysasteen laskusta alle neljään prosenttiin säikytti muutaman tulosvaroituksen kanssa teknologiapörssi Nasdaqin yli kolmen prosentin alamäkeen.

Työttömyyden aleneminen heikentää yritysten tuloskehitystä, koska se pienentää tarjolla olevan työvoiman määrää ja kiihdyttää palkkakilpailua. Yhdysvalloissa työntekijöiden ja työnantajien keskinäinen sitoutuminen on merkittävästi löyhempää kuin Euroopassa tai Japanissa. Laskusuhdanteessa tämä helpottaa työvoiman irtisanomista, mutta noususuhdanteessa sama asia nostaa nimenomaan ammattitaitoisen työvoiman hintaa. Keskimääräinen palkkataso nousi syyskuussa 3,6 prosenttia vuotta aikaisemmasta.

Palkkatason nousu pahentaa Yhdysvaltojen kokonaistalouden ulkoista alijäämää. Amerikkalaistalouksien säästämisaste laski elokuussa alle nollan, ja Yhdysvaltojen vaihto- ja kauppataseet ovat pahenevasti alijäämäisiä.

Vahva dollari tekee ulkomaisista tuotteista paitsi ehkä korkealaatuisempia myös halvempia kuin amerikkalaisista. Amerikkalaiset teknologiayritykset ovat puolestaan riippuvaisia japanilaisten valmistajien komponenteista, joten niiden tuotannon kasvu pahentaa kauppataseen alijäämää niin kauan kun niiden ulkomaiset markkinaosuudet eivät kasva.

Dollari on säilynyt vahvana kauppavajeesta huolimatta, koska Yhdysvaltoihin virtaa sijoituspääomaa euroalueelta ja Japanista. Deutsche Bankin tutkimusraportin mukaan eurooppalainen pää-oma on sijoitettu pääosin USA:n osakemarkkinoille paremman tuoton ja nopeamman kasvun toivossa. Obligaatiosijoittajat puolestaan suosivat Eurooppaa, koska uskovat euroalueen obligaatioiden säilyttävän arvonsa amerikkalaisia paremmin niiden korkeammasta tuotosta huolimatta.

Amerikkalaisyhtiöt ovat viime viikkoina antaneet useita tulosvaroituksia vahvan dollarin vähennettyä niiden tuotteiden menekkiä. Myös työvoimakustannusten kasvun ja sen nostama korkotaso heikentävät yritysten näkymiä.

Korkotasoa puolestaan nostavat vaihtotaseen alijäämä sekä presidenttiehdokkaiden haluttomuus käyttää valtiontalouden kasvanutta ylijäämää velan supistamiseen nykyistä rivakammin. Myös Lähi-idän tilanne nostaa vaihtotaseen ylijäämää. Israelin ja palestiinalaisten kiistan laajeneminen voi haitata öljyn tuotantoa juuri, kun pohjoisen pallonpuoliskon sää alkaa kylmetä.

eknologiapörssi Nasdaq on ollut alamäessä maaliskuusta lähtien ja menettänyt suurimman osan viime vuoden nousustaan. Pettymys Motorolan tulokseen kiihdyttää todennäköisesti teknologiaosakkeiden alamäkeä ja saattaa vetää dollarin mukaansa. Uutistoimisto Bloombergin keräämien ar-vioiden mukaan Motorolan osakekohtaisen tuloksen odotetaan kohentuvan viime vuoden vastaavan ajan 0,16 dollarista 0,26:een, kun osakkeen heinäkuussa tehty jako otetaan huomioon. Motorolan matkapuhelintuotannon voittomarginaalin odotetaan kohenevan alkuvuoden kahdesta prosentista kuuteen ja myyntituottojen kohoavan kymmeneen miljardiin dollariin. No-kian ja Ericssonin antamat varoitukset omista kolmannen neljänneksen tuloksistaan tosin huolestuttivat joitakin arvioijia.

Nasdaqin maaliskuussa yli 5 000 pisteestä alkanut alamäki pysähtyi huhtikuussa 3 200 ja toukokuussa 3 150 pisteen paikkeilla käytyään alimmillaan 3 042 pisteessä. Perjantaina Nasdaq päätyi 3 361 pisteeseen.

Jos Nasdaq jatkaa luisua, eurooppalainen pääoma alkaa ehkä harkita kotiinpaluuta, mikä tietäisi dollarin halpenemista. Motorolan matkapuhelinten tuoton jääminen alle odotetun saattaa puolestaan luvata paranevia näkymiä Nokialle. Se merkitsee Motorolan epäonnistumista markkinaosuuksien valtaamisessa kannattavimmissa, kalliiden matkapuhelinten asiakassegmenteissä.

Tuoreimmat osastosta