200007264 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Kasvu, logistiikka ja työvoima ratkaisevat yritysten sijoittumisen

Julkaistu: 10.10.2000 0:00

Kuntien tuet sivuroolissa

Kuntien tuet eivät ratkaise yritysten sijoittumispäätöksiä. Tukia merkittävämpiä vetovoimatekijöitä ovat alueen kasvu, hyvät liikenneyhteydet ja sopivien työntekijöiden tarjonta, ilmenee Keskuskauppakamarin tekemästä Yritystoiminta ja alueiden kilpailukyky -selvityksestä. Selvitystä varten tehtyyn Taloustutkimuksen kyselyyn vastasi 539 yritysjohtajaa koko maasta.

Nousukausi on lisännyt alueiden välisiä kasvueroja. Myönteisesti keskittymiskehitykseen suhtautui 44 prosenttia vastaajista ja kielteisesti 33 prosenttia. Suur-Helsingin alueella keskittymiseen suhtauduttiin myönteisemmin kuin maassa keskimäärin. Vaasan seutu, Pohjois-Savo ja muu Suomi pitävät keskittymistä kielteisenä. Palveluala pitää keskittymistä parempana kuin kauppa ja teollisuus. Kolme neljäsosaa yrityksistä haluaisi, että julkinen valta jotenkin ohjaisi keskittymiskehitystä.

Logistisen kilpailukyvyn kehittäminen on yritysten mielestä yksi tärkeimmistä tekijöistä alueiden kilpailukyvyn turvaamiseksi. Tieverkon kehittäminen nähtiin tärkeämmäksi kuin muut liikenneväylät.

Vastaajien mielestä työvoiman liikkuvuutta olisi edistettävä ja koulutusta tehostettava. Oppilaitosten olisi erikoistuttava tarjoamaan alueen yrityksiä ja toimialaklustereita tukevaa koulutusta.

Viihtyisän asuinympäristön merkitys vaihtelee alueittain. Pohjois-Savossa sillä on suuri merkitys yrityksille, Suur-Helsingissä ei juuri lainkaan. Myös elinympäristön turvallisuus korostuu muualla kuin Suur-Helsingissä ja Uudellamaalla.

Tuoreimmat osastosta