2000011802 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Nykyään riittävät ilmoitus ja käännös

Julkaistu: 10.10.2000 0:00

Nykyisin Euroopan talousalueen rahastojen markkinointia ohjaa niin sanottu notifikaatiomenettely.

Notifikaatiomenettelyyn kuluu, että rahaston kotivaltion viranomaisen pitää todistaa rahaston olevan EU:n sijoitusrahastodirektiivin mukainen. Direktiivi määrää muun muassa, ettei yksi osake saa kattaa yli kymmentä prosenttia rahaston salkusta.

Sitten rahastoyhtiö ilmoittaa markkinoilletulostaan Rahoitustarkastukselle. Sen pitää myös kääntää rahastoesite, -säännöt ja vuosikertomus suomeksi tai ruotsiksi. Jatkossa Rata valvoo rahaston markkinointia Suomessa.

Notifikaatiomenettely ei koske ulkomaalaisia erikoissijoitusrahastoja. Esimerkiksi indeksirahastojen tai absoluuttisen tuoton rahastojen täytyy saada lupa suomalaiselta viranomaiselta ennen kuin niitä saa alkaa kaupata suomalaisille.

Tuoreimmat osastosta