200004454 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Ulkomaisten sijoittajien tie yhtiökokouksiin on helpottumassa

Julkaistu: 15.9.2000 0:00

Oikeusministeriö harkitsee esteiden purkamista

Oikeusministeriö valmistautuu helpottamaan hallintarekistereissä olevien ulkomaalaisten pääsyä yhtiökokouksiin. Ministeriö pohtii parhaillaan, pitäisikö ulkomaisten omistajien saada osallistua yhtiökokouksiin ilman hallintarekisteröinnin purkamista. Asiaa koskeva ehdotus sisältyy osakeyhtiölain uudistamista koskevan työryhmän työhön.

Käytännössä hallintarekisterin pitäjä ilmoittaisi yhtiökokoukselle, paljonko ulkomaisella sijoittajalla on osakkeita. Muita toimia ei tarvittaisi.

Nykyään osakkeet pitää siirtää hallintarekisteristä yhtiökokouksen ajaksi suomalaiselle arvo-osuustilille. Käytäntö on monimutkainen. Ulkomaisille omistajille pitää esimerkiksi keksiä henkilötunnukset arvo-osuusjärjestelmään kirjautumisen takia, ja heidän osakkeensa on kirjattava manuaalisesti Arvopaperikeskuksen järjestelmään.

Esimerkiksi amerikkalaisten omistajien tiedot voivat tulla useiden välikäsien kautta täkäläiseen hallintarekisteriin. Koko kirjautumisprosessiin voi mennä pari viikkoa. Tämän aikaa osakkeet ovat kaupankäyntikiellossa.

-Nykyajan osakemarkkinoilla aika on pitkä. Pitää olla hirveän kiinnostunut yhtiön toiminnasta, että sitoutuu tähän vain siitä ilosta, että saa äänestää yhtiökokouksessa, sanoo lainsäädäntöneuvos Manne Airaksinen oikeusministeriöstä.

Nokian omistus pääosin hallintarekistereissä

Asialla on merkitystä esimerkiksi Nokian kannalta; yhtiöllä on hallintarekisterien suojissa 22 suuromistajaa, joilla on osakkeista vajaat 90 prosenttia.

Airaksisen mukaan uudistus olisi erityisen tärkeä ulkomaisille piensijoittajille, koska tällaisten sijoittajien on vaikea vaikuttaa asioihin muutoin kuin yhtiökokousten kautta.

Oikeusministeriön muistio toteaa, että ongelmat äänivallan käytössä vaikuttavat ulkomaisten osakkeenomistajien haluun sijoittaa suomalaisosakkeisiin ja tätä kautta osakkeiden hintaan. Airaksinen pitää nykyistä käytäntöä suomalaisten osakkeiden kilpailuhaittana.

Osa suomalaisomistuksista piiloon

Lisäksi ministeriö kannattaa suomalaisomistusten pääsyä hallintarekistereihin. Tälle kannalle asettui myös toinen valtiovarainministeri Suvi-Anne Siimes (vas.) viime vuonna.

-Arvo-osuusjärjestelmässä on miljardeja tapahtumia vuodessa. On hankalaa pitää yllä reaaliaikaista omistajaluetteloa.

Oikeusministeriön mielestä yksi mahdollisuus on, että tietyn kokorajan alittavat omistukset voisivat jäädä kokonaan piiloon. Airaksisen mukaan ei ole yhteiskunnallisesti tärkeää, että yksityishenkilöiden omistukset saadaan selville.

-Kansainvälisessä vertailussa on hyvin omituista, että esimerkiksi yhden osakkeen omistaminen on jatkuvasti julkista ja reaaliaikaista. Kai jonkinlainen yksityisyyden suojakin pitää olla, sanoo Airaksinen.

Oikeusministeriö on hallintarekisterien suhteen vastaavalla linjalla kuin valtiovarainministeriö, joka on niin ikään puoltanut vastaavia uudistuksia. Asialla on merkitystä, koska aihepiirin lakien valmistelu kuuluu valtiovarainministeriölle.

Oikeusministeriön kannanotot sisältyvät äskettäin julkistettuun osakeyhtiölain uudistuspakettiin, jonka pohjalta valtiovarainministeriö ryhtyy uudistamaan lainsäädäntöä.

Tuoreimmat osastosta