2000012506 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Verotus ja globalisaatio

Julkaistu: 15.9.2000 0:00

Uuden globalisoituvan talouden verotuksen harmonisointivaatimuksista on keskusteltu jo kauan. Alueellisesti asiaa on tutkittu paljonkin. Euroopan unionissa erilaisten verokantojen yhtenäistämisen hyväksi on tehty pitkään töitä. Talouden rakennemuutos etenee kuitenkin odottamattoman nopeaa tahtia. Jos mitään ei tehdä, veropohjan rapautuminen on tosiasia jo muutaman vuoden sisällä.

Vaikutuksia voi nähdä jo nyt. Yritykset ovat siirtäneet toimintojaan alhaisen veropohjan maihin. Tähän mennessä operaatioiden vaikutuksen ovat olleet marginaalisia, mutta kaikki viittaa siihen, että kehityksen vauhti kiihtyy. Yritysten ratkaisuihin vaikuttavat sekä yritysten että palkkatulojen verotus. Pidäkkeet toimintojen siirtämiselle pois varsinkin perifeerisiltä kalliin verotuksen alueilta ovat suuria.

Toinen vaikutuslinja liittyy sähköiseen kaupankäyntiin. Sen osuus ja merkitys liiketoiminnassa ovat nopeasti kasvamassa. Verkkokauppa keskittyy luonnollisesti alhaisen veropohjan maihin. Tähän kehitykseen vaikuttaa erityisesti arvonlisäverotuksen taso, mutta myös yritystulon omaisuusverotuksen tasolla on merkitystä.

Kehityksen vaikutuksia on tutkittu erityisesti Ruotsissa, jossa on maailman korkein kokonaisveroaste. Näkemys on ollut, että verotus olisi voitava painaa Euroopan unionin keskiarvon paikkeille. Tälläkään ratkaisulla ei vielä saavutettaisi mitään erityistä kilpailuetua, mutta sillä voitaisiin ainakin hidastaa veropohjan rappeutumista.

Ongelmana on silti se, että jos kaikki keskiarvon yläpuolella olevat EU-maat haluavat laskea veronsa keskimääräiselle tasolla, keskiarvo laskee selvästi. Tavoitteeksi tulisikin ottaa kaikkien Euroopan unionin maiden verotuksen harmonisointi yhteiselle tavoitetasolle.

Vaikeuksia lisää myös se, että varsinkin verkkokaupan suhteen kilpailu on aidosti globaalia. Kauppaa voidaan tehdä missä vain. Käytännöksi on muotoutumassa, että verotus määräytyy yrityksen toimintamaan mukaan. Tällöin verokilpailu tulee joillakin toimialoilla entistäkin kireämmäksi. Edessä saattaa olla huomattava talouden työnjakoa koskeva rakennemuutos.

Varautuminen verokertymän supistumiseen on kuitenkin vaikeaa. Suomessakin valtion raskaan velan takaisinmaksu on vasta saatu alkuun ja vaatimukset julkisten menojen kasvattamisesta lisääntyvät. Vaihtoehdot ovat kuitenkin vähissä. Pahimmassa tapauksessa muutos voi näkyä julkisen talouden tasapainossa jo lähivuosina.

Tuoreimmat osastosta