200003181 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Verkostoitumisesta uutta puhtia bisnekseen ja valoa maaseudulle

Julkaistu: 13.9.2000 0:00

Luontoyrittäjyydelle kehitysohjelma

Luontoyrittäjyydestä on valmistunut kansallinen kehitysohjelma, jossa ehdotetaan luontoyrittäjyysverkoston perustamista yrittäjien tueksi. Verkoston myötä yhteistyötä voitaisiin rakentaa yli maakuntarajojen aina ulkomaille saakka. Samalla saataisiin yhteyksiä alan tutkijoihin, kouluttajiin ja kehittäjiin. Verkosto parantaisi kehitysohjelman mukaan myös luontoyrittäjien valmiuksia vastata kuluttajien odotuksiin.

-Luontoyrittäjien yhteistyö- ja vuorovaikutuskanavaksi voitaisiin rakentaa myös tietoverkko toimii samalla alan markkinapaikkana. Monipuolinen tietolähde mahdollistaisi alaan liittyvän tutkimuksen tehokkaan hyödyntämisen muun muassa tuotekehityksessä, selvittää projektipäällikkö Juha Rutanen Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskusta Seinäjoelta.

Hänen mukaansa Suomen monipuolinen luonto yhdistettynä tekniikan kehittymiseen omaa runsaasti potentiaalia luontoon perustuvalle yritystoiminnalle.

Luontoyrittäjyyden kehittämisohjelmassa uskotaan, että erityisesti muutosvaiheessa elävälle maaseudulle ala tarjoaa paljon uusia ratkaisuja. Verkottuminen on myös keino saada toiminta taloudellisesti kannattavammaksi.

-Luontoa vastuullisesti hyödyntävällä, luovuuteen ja yhteistyöhön tukeutuvalla pienyrittäjyydellä olisi eväitä myös kansainvälisille markkinoille, Rutanen lisää.

Startti vielä tänä syksynä

Ohjelma on tarkoitus käynnistää vielä tämän syksyn aikana. Kehitysohjelma perustuu kartoitukseen, jonka ovat tehneet ympäristöministeriön koordinoiman ympäristöklusterin rahoituksella Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) ja Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen Seinäjoen yksikkö (HY-Makes).

Luontoyrittäjyys on siinä määritelty luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin perustuvaksi ympäristövastuulliseksi yrittäjyydeksi, joka hyödyntää erityisesti luonnon aineettomia arvoja (maisema, hiljaisuus, tähtitaivas) sekä uusiutuvia luonnonvaroja (puu, marjat, sienet).

Tyypillistä alaan liittyvää toimintaa on luonnosta saatavien raaka-aineiden keruu ja jatkojalostus tai luontoon tukeutuvien matkailupalveluiden tarjoaminen. Luontoyrittäjiä arvioidaan olevan Suomessa jopa kymmeniä tuhansia.

Tuoreimmat osastosta