2000085 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Johtajan asema on muuttunut

Julkaistu: 24.8.2000 12:16

Suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajisto on kuluvan vuoden aikana vaihtunut ennätyksellisen vilkkaasti. Lähes 20 ylimmän johtajan vaihdokselle ei ole osoitettavissa yhtä yksittäistä syytä. Kyse on pikemminkin ilmiöstä, jossa moni tekijä vaikuttaa samaan suuntaan.

Voimakas nousukausi on perinteisesti yksi selittävä tekijä. Voimakkaan kasvun kausina yrityksissä tapahtuu muutoksia. Nyt yrityksissä on kuitenkin tapahtunut poikkeuksellisen paljon. Suomalaiset yritykset ovat olleet suurten järjestelyn kourissa jo viime vuosikymmenen lamavuosista lähtien. Viime vuosina yritykset ovat sopeutuneet paitsi maailmantalouden avautumiseen ja kansanväliseen kilpailuun, myös maailmantalouden nopeisiin rakennemuutoksiin.

Monet perinteiset suomalaiskonsernit ovat viime vuosina jopa vaihtaneet toimialaa ja useissa yrityksissä vähintäänkin toimialojen keskinäiset painoarvot ovat muuttuneet. Tämä on luonut paineita johtajia kohtaan. Uudelleenjärjestelyn jälkeen yrityksen johdossa onkin tarvittu aivan uudenlaista osaamista.

Tärkein syy johtajien vaihdoksiin löytyy kuitenkin jatkuvasti kasvaneista tulospaineista. Johtajan vastuu yrityksen tuloksesta on Suomessa uusi asia. Omistajien vaatimukset yritysten tuloksesta ovat kovia, ja hyvänkin tuloksen jälkeen olisi aina vain pystyttävä parempaan.

Paineiden kasvu lisää johtajien vaihtuvuutta monella tavalla. Joissakin tapauksissa omistajat ovat yksinkertaisesti tyytymättömiä johtajan aikaansaannoksiin. Joissakin tapauksissa johtaja on saanut tulosta aikaan, mutta on kuluttanut samalla itsensä loppuun.

Johtajien aseman muutos on varmasti tullut Suomeenkin jäädäkseen. Taakse ovat jääneet ajat, jolloin suuren pörssiyhtiön toimitusjohtaja lähti yhtiöstä vain joko eläkkeelle tai jalat edellä. Vaikka suhdanteet vaihtuvat, kovat tulospaineet säilyvät.

Johtajien vaihtuminen voi olla ongelma myös yritykselle ja sen omistajille. Uuden johtajan hankkiminen ja sisäänajo on kallista puuhaa, johon sisältyy aina riskejä. Muuttuneissa olosuhteissa yrityksissä pitäisikin huomattavasti aikaisempaa paremmin huolehtia ylimmän johdon jälkikasvusta. Sopivia henkilöitä voidaan kouluttaa johtotehtäviin, vaikka istuvan johtajan lähtölaskenta ei olisi alkanut. Jos muutoksiin syystä tai toisesta joudutaan, uuden valmennetun johtajan nostaminen organisaation sisältä on useimmiten paras vaihtoehto.

Tuoreimmat osastosta