200009541 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Suomesta pohjoinen logistiikkakeskus

Julkaistu: 23.8.2000 0:00

Toimitusjohtaja Ari Saukon visio:

Kuljetuspalvelut ovat olleet aina ongelmana vesistöjen rikkomassa, harvaanasutussa maassamme. Verkkokaupan kasvaessa ja Venäjän ulkomaankaupan taas uudelleen vilkastuessa logistiikkayrityksille asetetaan entistä suurempia haasteita. Mutta avautuvat mahdollisuudetkin ovat ennen näkemättömät.

Optimistisissa tulevaisuuskuvitelmissaan Saukko Groupin toimitusjohtaja Ari Saukko näkee Suomen vuokranneen Petsamosta sataman. Sieltä on yhteys Jäämerelle ja Aasian valtaville markkinoille. Suomalaisella jäänsärkijäteknologialla pystyttäisiin Saukon mielestä hyödyntämään jopa luoteisväylää. Pohjoinen satama antaisi piristysruiskeen Lapin elinkeinoelämälle.

Suomi toimisi Singaporen kaltaisena, pohjoisena gatewayna Euroopasta Aasiaan, lännestä itään.

-Oikein hoidettuna Suomesta saataisi logistisesti yksi kiinnostavimmista paikoista maailmassa. Me olemme viime vuosina saaneet maailmanmarkkinoiden silmissä aivan uusia ulottuvuuksia. Pietarin kanssa Suomi muodostaa yli kymmenen miljoonan ihmisen markkina-alueen.

Tämän uuden markkinastatuksen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin kaikilta kotimaisilla markkinoilla toimivilta tahoilta uudenlaista ajattelua ja lisääntyvää yhteistyötä. Maailmalle pitäisi Saukon mielestä levittää aktiivisesti lisää tietoa siitä, että Suomen kautta kannattaa kuljettaa.

-Suomella on yhä hyvä maine maailmalla rauhallisena, järjestäytyneenä yhteiskuntana, jonka kautta kuljetukset sujuvat luotettavasti. Mutta jos käy niin, että liikenne pysähtyy ja tavarat seisovat satamissa tai kentillä, ei yhtään auta se, että tienposket on hienosti niitetty ja kaduilla ei mellakoida.

Saukon mielestä nyt olisi hyvä luoda entistä paremmat edellytykset gateway-liikenteen vaivattomalle kululle, ennen kuin maailmanmarkkinat ovat siirtyneet kokonaan käyttämään Suomen ulkopuolisia reittejä. Esimerkiksi Baltian maissa on kilpailukykyisiä satamia, rautatie Venäjälle ja tavara kulkee myös maanteitse. Maailman tavarantoimittajat ovat kiusallisen hyviä laskemaan kannattavuuksia, eivätkä maisema-arkkitehtien ponnistukset heitä juurikaan kiinnosta. Pääasia on, että tavara kulkee edullisesti ja varmasti. Suomi sai Saukon mielestä kuljetusalan taannoisen lakon takia pahan tahran Pohjolan gateway -kilpeensä.

-Meillä valitetaan myös sitä, että Venäjän tullilait ja -säädökset muuttuvat jatkuvasti ja rekkoja seisotetaan tulleissa. Tottahan se on. Mutta ne ovat neuvottelukysymyksiä, ja erityisesti suomalaisten intresseissä on kunnon sopimusten saavuttaminen. Venäläiset saavat kyllä tavarat maahansa muutakin kautta, jos kuljetukset eivät Suomen kautta toimi. Venäjän talous on kuitenkin koko ajan tointumassa ja väestömäärä sen kokoinen, että länsimaisille tavaroille löytyy aina ostajansa. Suomalaisia investointipäätöksiä tehtäessä on kuitenkin syytä muistaa tämä tosiasia.

Saukon mielestä on hyväksyttävä, että kaikki Suomen kautta kulkeva tavaraliikenne ei voi olla vain suomalaisten kuljettamaa. Teidemme kautta kulkeva gateway-liikenne toisi kuitenkin tullessaan lukemattomia uusia yhteistyömahdollisuuksia.

-Suomalaisetkin haluavat olla tavaraliikenteen toimijoina naapurimaidensa kanssa käytävässä kaupassa. Olisi kummallista, jos venäläiset odottaisivat suomalaisten hoitavan heidänkin osuutensa maiden välillä kulkevasta tavaraliikenteestä.

Saukko uskoo, että ajatteluumme saattaa yhä alitajuisesti vaikuttaa Neuvostoliiton aikainen tilanne, jolloin kilpailua Venäjän markkinoilla ei juurikaan ollut. Kysymys on kuitenkin nykyään siitä, että Venäjä ja venäläiset yrittäjät ovat - ja haluavat olla - osa maailmanlaajuista markkinataloutta. Suomalaisilla ei ole Venäjän markkinoista kilpailtaessa maantieteellisen asemamme lisäksi muuta erityisasemaa kuin se, jonka palvelujen laadulla, toimitusten luotettavuudella ja kilpailukykyisillä hinnoilla kyetään saavuttamaan. Pelko siitä, että venäläiset kuljettajat ja kalusto alkaisivat monopolisoida maiden välistä tavaraliikennettä lienee hätävarjelun liioittelua, vaikka venäläiset yrittäjät ovatkin viime vuosina investoineet tuntuvasti kuljetuskalustoon.

Nettikauppa kasvattaa jakelun merkitystä

Kasvava verkkokauppa mullistaa vähittäiskaupan markkinoiden lisäksi myös logistiikkayritysten markkinat. Vaikka kotimaassa kuljetettavan tavaran määrä tuskin kasvaa, kuljetusten luonne muuttuu. Kun ihmiset tilaavat klikkaamalla tarvitsemansa tavarat verkosta, he odottavat myös saavansa ne yhtä vaivattomasti kotiinsa. Kuljetuspalvelut eivät voi olla siinä asetelmassa pullonkaulana: logistiikan on kyettävä sopeutumaan siihen, että tavaraa ei enää kuljetetakaan isoissa erissä vähittäiskauppoihin, vaan yhä enemmän suoraan kuluttajalle.

- Verkkomyynti mahdollistaa logistiikkayrityksille uusien palvelujen kehittämisen. Siksi logistiikkayritysten on valmistauduttava tulevaan haasteeseen huolella, sanoo Saukko.

Tavarantoimittajien, vähittäiskaupan, nettiyrittäjien ja logistiikkayritysten yhteistyö tulee saamaan uusia tehokkaampia muotoja. Näin voidaan mahdollistaa yhä pienempien yksikköjen kannattava jakelu suoraan kuluttajalle.

Nettijakelua varten perustetaan todennäköisesti tulevaisuudessa erikoistoimintoja, joilla hoidetaan yhteistyö terminaalien kanssa. Terminaaleissa tavarat lajitellaan ja sieltä ne jaetaan suoraan kuluttajille.

Jakelualueet tulee määrittää uudelleen, jotta pieniä tavaramääriä voidaan jakaa tehokkaasti ja usein. Isommat alueet on jaettu paikallisjakelualueisiin.

Mutta vaikka kuljetusyritykset kykenisivätkin hoitamaan jakelun, tilattuja päivittäistavaroita tuskin saadaan tungettua asuntojen postiluukuista.

-Kaiken toiminnan aloittamisessa on alkuinvestointeja. Ne jakautuvat kaikille markkinoilla toimiville osapuolille, jos tulevaisuuden tavarajakelu aiotaan saada toimivaksi.

Saukko näkee rakennusfirmojen osallistuvan tulevaisuuden yhteiskuntaan valmistautumiseen laajentamalla uudisrakennusten varastotiloja. Niissä voisi olla asuntokohtaisesti sekä kuivavarastoja että jäähdytettyjä varastotiloja, joihin tavarantoimittajat voisivat jättää tilatut tavarat ja asukas-asiakas voisi ne sitten hakea hänelle parhaiten sopivana aikana.

-Kymmenen vuotta sitten ei voitu hakea internetistä yhdellä klikkauksella aineistoa toiselta puolelta maapalloa. Ihmiset voivat tänä päivänä sen tehdä vaivattomasti, sillä he ovat hankkineet sitä varten ensin välineet. Sama pätee suuremmassa skaalassa verkkokaupan kohdalla: on tehtävä tarvittavat muutokset niin, että tilatut tavarat voidaan toimittaa yhtä nopeasti ja vaivattomasti kuin ne voidaan tilatakin.

Saukko Group turvaa kilpailukykynsä erikoistumalla

Kuljetusyrityksiä muutokset alkoivat ravistella jo muuta suomalaista liiketoimintaa aikaisemmin. Laman jälkiseurauksina ja markkinoiden avautumisen johdosta suuri osa suomalaisista isoista logistiikka-alan yhtiöistä päätyi suurelta osin ulkomaiseen omistukseen. Saukko Group on ainoa merkittävä, yhä kotimaisessa omistuksessa oleva kylmäkuljetusten alalla toimiva yritys. Lama ei kuitenkaan jättänyt Saukko Groupia kokonaan ilman vaikutuksia. Ari Saukon mielestä laskusuhdanne oli kuitenkin hyvää harjoitusta alan nykyistä, yhä kovenevaa kilpailua varten.

-Saukko Group on erikoistunut temperoituihin kuljetuksiin. Liikeideamme on koko kylmäkuljetusketjun hoitaminen; vaikkapa italialaisia juustoja Veronasta Kuusamoon. Lentokone, laiva, juna, varasto ja auto ovat kaikki katkeamattoman kylmäketjun osia. Asiakas soittaa yhden puhelun, ketju käynnistyy ja kuljetus päätyy lopulta hänen kotiovelleen.

Saukko on sitä mieltä, että tulevaisuudessa valmisruokien ja ruokapalvelujen osuus suomalaisten päivittäiskulutuksessa kasvaa ja kylmäkuljetusten tarve uusien kulutustrendien mukana. Temperoitu logistiikka on sitä paitsi selkeä tuotekokonaisuus.

-Unioniin liittyminen erillisti kuljetusten lainsäädäntöä entisestään niin, että on järkevää ja liiketaloudellisesti kannattavaa erikoistua johonkin tavarakuljetuksen osa-alueeseen.

Saukko Group on alkanut panostaa kylmätuotteiden menekin lisääntymiseen verkkomyynnin vuoksi aloittamalla Termotaksi-toiminnan. Pienehköt, vakaata lämpötilaa vaativat kuljetukset liikkuvat nopeasti terminaalista asiakkaalle.

Tuoreimmat osastosta