200005233 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Ammattiosaajien puute pahenee palvelualoilla

Julkaistu: 24.5.2000 0:00

Rekrytointiongelmat lisääntyvät erityisesti pääkaupun

Palvelualojen tulevaisuudenodotuksia heikentää ammattitaitoisen työvoiman huono saatavuus. Kaksi kolmesta palvelualan yrityksestä arvioi ammattityövoiman saatavuuden vaikeutuvan tänä vuonna. Vain kaksi prosenttia odottaa saavansa henkilökuntaa helpommin.

Palvelutyönantajien suhdannekyselyn mukaan rekrytointivaikeuksien uskotaan lisääntyvän myös hotelli- ja ravintola-alalla sekä kaupoissa ja pankeissa.

Palvelualojen rekrytointivaikeudet ja työvoimapula näkyvät erityisesti pääkaupunkiseudulla, jonne talouskasvun tuoma työvoiman kysyntä erityisesti kohdentuu.

Postilla pulaa jakajista

Postin henkilöstön kehittämispäällikkö Mona Uotila vahvistaa, että postilla on vaikeuksia rekrytoida jakajia pääkaupunkiseudulle. Fyysisesti raskas postityö on työntekijöistä kilpailtaessa heikommassa asemassa.

-Työvoiman saanti on vaikeutunut jakelun osalta nyt noin vuoden verran. Myös työvoiman vaihtuvuus on lisääntynyt pääkaupunkiseudulla, kertoo Uotila.

Postinjakajien rekrytointia pyritäänkin tehostamaan. Uotila listaa mahdollisiksi keinoiksi paremman ilmoittelun, työnantajakuvan petraamisen ja työilmapiirin parantamisen. Sisäisellä perehdyttämisellä ja työyhteisön antamalla tuella pyritään lisäämään työvoiman pysyvyyttä. Hiukan apua jakajien rekrytointiin on tuonut pankkipalveluiden lakkauttaminen. Postien palvelumyyjistä osa on siirtynyt jakajiksi.

Rekrytointia kehitetään

Työntekijämarkkinoiden kiristyminen näkyy myös kaupassa ja vakuutusalalla. Vakuutusyhtiö Tapiolan työvoimapäällikkö Päivi Lind kertoo pulaa olevan erityisesti vakuutusalan perustyötä tekevistä merkonomeista, sen sijaan akateemisen tason osaajia on riittävästi.

-Merkonomeja valmistuu nykyään niin vähän, että vakuutusmyyjistä on pulaa, Lind toteaa.

Lindin mukaan yhteistyökanavia oppilaitoksiin tulisi elvyttää, jotta rekrytointi helpottuisi. Yksi ajateltavissa oleva keino olisi siirtää esimerkiksi puhelinpalveluita pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen.

Kaupan alalla pääkaupunkiseudulla pulaa on etenkin ammattitaitoisista myyjistä. HOK:n henkilöstöjohtaja Antero Levänen kertoo viime vuoden olleen rekrytoinnissa vaikea.

Marketjättien avaaminen lisäsi rekrytoinnin ennätyslukemiin. Leväsen mukaan pulaa on kaupan ammattimyyjien lisäksi myös ravintolatyöntekijöistä. Ammattitaitoisten myyjien osalta rekrytointia haittaa myös sopivan koulutuksen puute.

-Perustutkinnon puute vie alan arvostusta alaspäin, huomauttaa Levänen.

Ratkaisua haetaan muun muassa koulutusyhteistyöstä. Koulutusta nopeampia keinoja ovat messuilla rekrytointi, perinteinen lehti-ilmoittelu ja porkkanana vielä työsuhdeasunnot. Leväsen mukaan rekrytoinnissa selvä raja kulkee kehä kolmosella. Työsuhteet ovat kehän ulkopuolella pysyvämpiä ja rekrytointiongelmiakaan ei ole.

-Emme usko, että esimerkiksi Hyvinkäällä avattavan uuden Prisman rekrytoinnin osalta tulee mitään vaikeuksia, Levänen toteaa.

Tuoreimmat osastosta