200001233 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Helsingin pörssin kilpailukykyä tehostetaan lainmuutoksilla

Julkaistu: 20.4.2000 0:00

VM:n työryhmä ryhtyy selvittämään laaritilien käyttöä osa

Helsingin pörssin kansainvälistä kilpailukykyä avitetaan lainmuutoksilla, jotta pörssi pystyisi vastaamaan kasvaviin tehokkuushaasteisiin ja houkuttelemaan kansainvälisiä sijoittajia kaupankäyntiin.

Valtiovarainministeriö suunnittelee asettavansa myöhemmin keväällä työryhmän selvittämään siirtymistä niin sanottuun moniportaiseen omistajamalliin laaritileineen. Tällainen on käytössä monissa Euroopan maissa.

Eduskunta saa myös pikapuoliin käsiteltäväkseen hallituksen lakiesityksen, joka tehostaa osakekaupan selvitysjärjestelmää keskittämällä arvo-osuusrekisterit Arvopaperikeskukseen.

Helsingin pörssin toimitusjohtajan Jukka Ruuskan mukaan pörssi haluaa raivata tieltään kaikki esteet, jotka tekevät sen kaupankäyjien silmissä erinäköiseksi kuin muut eurooppalaispörssit ja vähentävät siten ulkomaisten sijoittajien halua käydä kauppaa Helsingissä.

Lakihankkeet ottavat huomioon nämä tarpeet ja helpottavat Hexin siirtymistä käyttämään suunnittelemaansa eurooppalaista markkinamallia.

Kaupankäynnin julkisuus vähenee

Eurooppalainen markkinamalli vähentää osakekaupankäynnin julkisuutta, mikä on tähän asti ollut Suomessa muuta Eurooppaa suurempaa. Uusi suunnitelmissa oleva malli tarkoittaa siirtymistä kaupankäynnissä anonymiteettiin, eli tieto siitä mikä arvopaperivälittäjä on ostanut tai myynyt osakkeita jää jatkossa salaiseksi.

-Anonymiteetin myötä isotkin kaupat on helpompi toteuttaa order bookin eli järjestelmän kautta ilman markkinavaikutusta. Nyt välittäjätietojen perusteella on voinut päätellä millaisia intressejä välittäjillä ja heidän asiakkaillaan on, Ruuska perustelee.

Tämän vireillä olevan uudistuksen läpivieminen kuuluu pörssin itsesäätelyn piiriin, mutta vaatii vielä valtiovarainministeriön vahvistuksen.

Valtiovarainministeriön selvittelyyn tulevan moniportaisen omistajamallin tarkoituksena on puolestaan tuoda ennen kaikkea kustannustehokkuutta, arvioi lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen valtiovarainministeriöstä.

Mallissa kaikilla osakkeenomistajilla ei olisi enää nykykäytännön mukaista omaa arvo-osuustiliä Arvopaperikeskuksessa, vaan heidän omistuksensa olisivat osana isompia laaritilejä, mikä leikkaisi kustannuksia.

Laaritileihin siirtymisen jälkeen kaikkien sijoittajien omistustiedot eivät olisi enää näkyvissä Arvopaperikeskuksessa.

Viranomaisilla tiedonsaantioikeus

Anttisen mukaan omistusten julkisuuden heikkeneminen uudistuksen yhteydessä voidaan kuitenkin estää. Lähtökohtana hankkeessa on, että viranomaisten oikeus saada tietoja omistuksista ei heikkenisi.

Perustettava työryhmä voi ottaa käsittelyynsä myös mahdollisuuden avata hallintarekisterit suomalaisillekin sijoittajille. Tästä valtiovarainministeriön työryhmä esitteli ensiajatuksia viime kesänä.

Tuoreimmat osastosta