20000441 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Muista nämä lomakiinteistökauppoja tehdessäsi

Julkaistu: 5.4.2000 12:05

Tarkista, että kaupan kohde on merkitty selvästi maastoon ja on yhtäpitävä kauppakirjan liitteeksi tulevan kartan kanssa.

Varmista tontin rakennusoikeus, sillä rantarakentaminen perustuu rantakaavaan.

Vaadi myyjältä kaavapäätökseen, voimassaolevaan rakennuslupaan tai poikkeuslupaan perustuvat tontin rakennustiedot.

Selvitä kulkuyhteydet ja tarkista, että kauppakirjasta selviää, mistä sinulla on oikeus kulkea tontille sekä kuka maksaa mahdolliset tien ja venevalkaman rakentamisen.

Myyjä on ilmoitusvelvollinen kaikesta kauppaan liittyvästä tiedosta, mutta myös ostaja on tarkistusvelvollinen. Ole siis tarkkana.

Kiinteistön kauppa on aina tehtävä kirjallisesti

Tuoreimmat osastosta