200003755 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Skandiaan pettynyt Pohjola etsii tietä ulos If-yhteistyöstä

Vastuuvapauden myöntämistä Pohjolan entiselle johdolle ja hallitukselle lykätään

5.4.2000 0:00

Vakuutusyhtiö Pohjolan entinen toimitusjohtaja Iiro Viinanen ja yhtiön entinen, vuorineuvos Tauno Matomäen johtama hallitus joutuvat vastuuseen If-yhteistyösopimuksen tekemisestä viime vuonna.

Ensi maanantaina kokoontuva Pohjolan yhtiökokous ei todennäköisesti myönnä heille vastuuvapautta tehtävistään ainakaan vielä, ennen kuin päätös If-yhteistyön tulevaisuudesta on lopullisesti tehty. Yhtiökokous myös äänestänee If-yhteistyön jatkamisesta tai lopettamisesta.

Taloussanomien saamien tietojen mukaan If-sopimuksen purkaminen näyttää entistä todennäköisemmältä. Pohjolan ja ruotsalaisen If-kumppani Skandian välit ovat kiristymässä entisestään, ja Pohjola saattaa viedä sopimuksen purkamisen välimiesoikeuteen, kun se katsoo Skandian rikkoneen yhteistyösopimusta.

Kyse ei ole enää pelkästään If-kumppaneiden yllättävän huonosta tuloskunnosta, vaan If-sopimuksen purkamista puoltavia asioita on noussut esiin jo monia muitakin. Skandia on saattanut rikkoa viime syksynä If-yhteistyökumppaneiden välistä lojaliteettivelvollisuutta, kun se myi omistamansa Pohjolan osakkeet Sammolle.

Tekemällä näin Skandia vaihtoi kesken If-prosessia kumppania eli hylkäsi Pohjolan ja liittoutui kovimman kilpailijan Sammon kanssa. Tämän katsotaan loukanneen sopimuksen pätevyyttä ja antavan Pohjolalle oikeuden purkaa If-sopimus.

Tällöin Skandialla ei olisi mitään mahdollisuuksia vaatia vahingonkorvauksia, jos Pohjola purkaa sopimuksen, koska Skandia on myös itse rikkonut lojaliteettivelvollisuutta yhteistyöhankkeessa, mitä on pohjoismaisissa välimiesoikeuksissa pidetty yleensä perusteena sopimuksen purkamiselle.

Pohjolan hallitus joutuu ottamaan tähän kantaa yhtiökokouksessa, koska osakkeenomistajat ovat nostaneet asian esiin.

Skandian Pettersson loikkasi Sammon puolelle

Se, että Skandia viime lokakuussa myi Pohjola-omistuksensa Sammolle, ei olisi ongelmallista sinällään, jos kyse olisi vain osakekaupasta. Taloussanomien saamien tietojen mukaan ongelmalliseksi asian tekee Pohjolan kannalta se, että samalla Skandia ikään kuin ryhtyi pilkkomaan Pohjolaa, kun Sammosta tuli tuolloin Pohjolan suurin omistaja.

Näin siksi, että Sampo ja Skandia ottavat tuolloin yhdessä suin yhteisessä tiedotteessaan kantaa Palvelu-Pohjolan verkon käyttämiseen ja If-yhteistyöhön.

Siirtymisenä kilpailijan leiriin kesken keskeneräisen If-yhteistyöhankkeen pidetään myös sitä, että Skandian toimitusjohtaja Lars-Eric Pettersson iloitsi tuolloin Sammon antamassa tiedotteessa, että on myönteistä, että näin Suomeen syntyy vahva vakuutusyhtiö, kun Sampo haukkasi osan Pohjolasta.

Pohjolan henkilöstö ihmetteli jo tuolloin viime syksynä, miksei If-sopimusta purettu, kun vastapuoli käyttäytyi petollisesti. Yhtiön johdon voimat olivat tuolloin kuitenkin kuumimpana käyvässä prosessissa Suomi-yhtiön kanssa.

Nykyisin Pohjolan suurin omistaja on Ilmarisen, Suomi-yhtiön ja Osuuspankkiryhmän liittouma.

Tekeekö kapea If-omistus Pohjolasta vakuutusyhtiön?

Pohjolan eläkkeellä olevat varatoimitusjohtajat Seppo Soratie, Olli Nuotio ja A-vakuutuksen entinen toimitusjohtaja Peter Küttner ovat kannelleet vakuutusvalvontavirastolle myös siitä, että päätös If-yhteistyöstä on yhtiöjärjestyksen vastaisesti ja se ei siten ole pätevä.

Vahinkovakuutuskannan siirrosta Ifiin päätettiin Vahinko-Pohjolan yhtiökokouksessa, mutta ei koko Pohjola-Yhtymän kokouksessa.

Pohjolan uusi hallitus joutuu vastaamaan tähän kysymykseen.

Yhtiökokouksen asialistalle on otettu myös entisten johtajien selvityspyyntö siitä, onko vahinkovakuutuskannan siirto Ifiin yhtiöjärjestyksen mukaista, koska sen jälkeen ei ole enää selvää, onko Pohjola lainkaan vakuutusyhtiö. Pohjola ei nimittäin vastoin tähänastista käsitystä omistaisikaan lainkaan Ifin vahinkoyhtiötä, vaan ainoastaan Ifin holding-yhtiötä. Siinäkin se omistus laimensi pörssilistautumisen jälkeen nykyisestä 25 prosentista 15 prosenttiin.

Tällöin on epäselvää, onko Pohjola enää yhtiöjärjestyksensä mukainen yhtiö, jonka pitäisi harjoittaa vakuutustoimintaa tytäryhtiöidensä kautta. Hallitus puntaroi myös tätä, päättäessään, onko If-sopimus tehty yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja onko se siten pätevä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?