200002955 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Sähköisen kaupan direktiivit eivät valmistu ajoissa

Julkaistu: 24.3.2000 0:00

Lissabon eEurooppa-ohjelmaan sisältyvät sähköisen kaupan puitedirektiivit ovat vielä pahasti levällään, vaikka lakipaketin pitäisi valmistua toimintasuunnitelman mukaan tänä vuonna.

Pakettiin kuuluu viisi lainsäädäntöhanketta, joista EU on saanut tähän mennessä hyväksyttyä vasta sähköistä allekirjoitusta koskevan direktiivin.

Verkkokaupan oikeudellista puolta käsittelevä sähkökauppadirektiivi on menossa Euroopan parlamentin toiseen lukemiseen toukokuussa. Se saattaa hyvässä lykyssä tulla hyväksytyksi ensi syksyyn mennessä.

Rahoituspalvelujen etämyynti ongelmana

Rahoituspalvelujen etämyyntidirektiivi on poliittisesti kaikkein hankalin. Direktiivin tarkoituksena on luoda yhtenäiset tiedonantovelvoitteet rahoituspalvelun tarjoajille EU:n laajuisesti.

Vanha rahoituspalveluja säätävä direktiivi on antanut jäsenmaille oikeuden laatia EU-säätelyä tiukempia määräyksiä kuluttajan suojan nimissä. Tämä on suojannut kansallisia pankkeja ja vakuutusyhtiöitä ulkopuoliselta kilpailulta. Varsinkin Etelä-Euroopan maat haluaisivat nykyisen järjestelmän jatkuvan.

Komissio on saanut tehtäväkseen selvittää, miten tiedonantovelvoitteet poikkeavat toisistaan eri EU-maissa. Komission selvitystyö kestää kesään saakka, joten Portugalin kaudella direktiivi ei etene.

Suomen tavoitteena on saada direktiivi hyväksytyksi kesään 2001 mennessä. Moni virkamies pitää tätäkin liian optimistisena.

Tekijänoikeudet hankala ratkaista

Sisämarkkinaneuvosto ei ole löytänyt yhteistä kantaa digitaaliseen ympäristöön liittyvään tekijänoikeusdirektiiviin, joka on herättänyt myös parlamentissa erittäin suuria näkemyseroja.

Lainsäätäjät pähkivät, pitäisikö yksityishenkilön kopiointioikeutta rajoittaa verkossa, jossa kopiointi on huomattavasti helpompaa kuin perinteisessä painetun sanan maailmassa.

Direktiiviin liittyy myös erittäin hankalia teknisiä kysymyksiä. Tekijänoikeuksien puolustajat vaativat, että tekijänoikeudet täytyy ulottaa myös internetistä ulos vuotaneisiin väliaikaiskopioihin.

Suomalaisasiantuntijat pitävät epätodennäköisenä, että direktiivi tulee hyväksytyksi tänä vuonna.

Tuoreimmat osastosta