200007543 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Euroopassa paineita nopeuttaa tilinpäätösten julkistusta

Julkaistu: 22.3.2000 0:00

Amerikkalaiskerma kertoo tulostietonsa seitsemässä työpäivässä

Suuret amerikkalaisyritykset julkistavat vuosi- ja neljännesvuosituloksensa selvästi nopeammassa aikataulussa kuin eurooppalaiset kilpailijansa, ilmenee konsulttiyhtiö KPMG:n tekemästä tutkimuksesta.

Myös Euroopassa paineet tulosjulkistusten nopeuttamiseen ovat kasvaneet selvästi pääomamarkkinoiden avautuessa.

Yhdysvalloissa paras kymmenes yrityksistä antaa tilinpäätöstietonsa julkisuuteen jo seitsemäntenä työpäivänä tilikauden päättymisen jälkeen, kun Euroopassa vastaava luku on keskimäärin 27 työpäivää.

-Yhdysvalloissa sijoittajat ja analyytikot ovat vaatineet nopeaa tiedonjulkistusta jo kymmeniä vuosia, kertoo KPMG Consultingin konsultti Kari Seppänen.

Suomalaiset ja ruotsalaiset yhtiöt pärjäsivät eurooppalaisessa vertailussa hieman keskimääräistä paremmin. Suomessa parhaan kymmeneksen tulostietoja saadaan odottaa keskimäärin 23 työpäivää.

Suomi etunenässä kuukausiraportoinnissa

KPMG:n selvitykseen osallistui noin 250 eurooppalaista suuryhtiötä kuudesta Euroopan maasta. Suomalaisyhtiöitä lukuun sisältyy 28.

-Suomalaiset ovat etunenässä esimerkiksi kuukausiraportoinnin nopeuden ja konsolidointiohjelmistojen hyväksikäytön suhteen. Täällä Euroopan perukoilla ovat jonkin verran laajemmin käytössä myös IAS ja U.S. GAAP -tilinpäätökset.

Kansainvälisten laskentasäännösten käyttö on yleistynyt, koska ne helpottavat maantieteellisesti laajalla alueella toimivien konserniyhtiöiden keskinäistä vertailua. Tutkimukseen osallistuneista yhtiöistä 25 prosenttia ilmoitti soveltavansa ainoastaan kansainvälisiä säännöksiä. Sekä kansainvälisten että kansallisten säännösten mukaan raportoi 30 prosenttia vastanneista.

Vuosien 2000 ja 2001 tilinpäätösjulkistuksia eurooppalaisyhtiöt pyrkivät nopeuttamaan keskimäärin kuudella työpäivällä.

Nopeuden suurimman ongelman nähdään liittyvän tietojen luotettavuuteen. Konserneilla on vaikeuksia etenkin operatiivisten yksiköiden, kuten tehtaiden tietojen kanssa. Niiden toimittamia lukuja joudutaan usein tarkistamaan erikseen.

-Pullonkaulat eivät liity niinkään atk-ohjelmistoihin vaan pikemminkin konsernihallinnon ja operatiivisten yksiköiden välisiin linkkeihin ja prosesseihin, Seppänen sanoo.

Tutkimuksen mukaan konsernitulosten julkistusta hidastaa selvästi se, jos konsolidoinnissa on mukana kolme tai useampia tasoja.

Tuoreimmat osastosta