200004096 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Mökkielämä elävöittää maaseutua

Julkaistu: 21.3.2000 0:00

Vuosikymmeniä nopeana ja välillä vähän hitaampana jatkunutta muuttoliikettä haja-asutusalueilta kasvukeskuksiin on vaikea pysäyttää. Sen aiheuttamia ongelmia voidaan kuitenkin pyrkiä vähentämään. Tärkeäksi tekijäksi maaseudun ja haja-asutusalueiden elävöittäjänä on noussut lisääntyvä vapaa-ajan asuminen.

Nykyisin mökkiläiset jättävät haja-asutusalueelle vuosittain jo noin kahdeksan miljardia markkaa. Se on lähes yhtä paljon kuin metsistä saatavat kantorahatulot. Mökkiläisten merkitys kasvaa edelleen, koska etätyömahdollisuudet paranevat ja sen kautta mökillä vietetään enemmän aikaa. Mökit ovatkin muuttumassa kakkosasunnoiksi, joissa voi lomailun lisäksi tehdä myös töitä. Myös eläkeläisten määrän kasvu lisää tulevaisuudessa mökkeilyyn käytettävää aikaa.

Loma-asumisen lisääntyminen asettaa vaatimuksia myös paikalliselle pysyvälle asutukselle. Mökkiläisten tuomia taloudellisia mahdollisuuksia pitää osata hyödyntää esimerkiksi palvelutarjontaa parantamalla. Nykyajan mökkiläiset tarvitsevat vapaa-ajallaankin palveluksia, ja mökillä vietettävän ajan lisääntyessä myös kunnallisten palveluiden, kuten terveyspalveluiden, merkitys kasvaa.

Vaikka mökkiasukkaat ovat pääsääntöisesti valmiita maksamaan saamastaan palvelusta, pitää kuntien muistaa, ettei lypsävää lehmää kannata tappaa. Tehokas keino estää loma-asuntorakentaminen on asettaa kiinteistöveroprosentti liian korkeaksi.

Tuoreimmat osastosta