200009960 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Belgia työllistää veroinsinöörejä

Julkaistu: 1.3.2000 0:00

Bryssel Belgian verottaja pitää huolen siitä, että KPMG:n kaltaiset veroinsinööreiksi itseään kutsuvat yritykset elävät leveästi. Maan verolainsäädäntö on yksi Euroopan monimutkaisimmista. Belgia koostuu kolmesta itsenäisestä alueesta Vallooniasta, Flanderista ja Brysselistä, jotka voivat kerätä itsenäisesti esimerkiksi kiinteistöveron ja perintöveron. Taloudellisesti menestyvä Flander pyrkii koko ajan lisäämään verotuksellista itsenäisyyttään, minkä seurauksena maahan on syntynyt useita erilaisia verojärjestelmiä.

Kaiken kaikkiaan yritykset saavat Belgiassa erittäin edullisen verokohtelun, jos ne vain osaavat käyttää yritysverotukseen sisältyviä poikkeuslakeja hyväkseen.

-Holding-yhtiöillä on Belgiassa ainakin yhtä edullinen verokohtelu kuin holding-yhtiöillä Luxemburgissa tai Hollannissa, joita on pidetty perinteisesti veroparatiiseina, sanoo Marc Cogen.

Yritys ei maksa Hollannissa osingoistaan tai omaisuutensa myyntivoitoista lainkaan veroa. Hollanti ei peri myöskään lähdeveroa korkotuloista, joista Belgia perii 15 prosentin lähdeveron. Belgiassa toimiva yritys voi vähentää kuitenkin lainojensa korkomenot, mitä hollantilainen lähdeverosta vapautettu yritys ei voi tehdä.

Belgiassa 95 prosenttia yrityksen saamista osingoista on pääsääntöisesti verottomia. Lopusta viidestä prosentista yritys maksaa maksimissaan 40 prosentin veron.

-Efektiiviseksi osinkotulojen veroasteeksi jää yhtiöllä siis kaksi prosenttia, mikäli yrityksellä ei ole vähennyskelpoisia kuluja, kuten korkomenoja. Nämä yritys voi vähentää vielä osinkotuloistaan, sanoo Timo Kanervo.

Palvelukeskuksille erityisverokohtelu

Belgia houkuttelee kansainvälisiä yrityksiä perustamaan koordinaatio-, palvelu- ja jakelukeskuksia maahan erityisverosäännöksin.

Veroaste on maksimissaan viisi prosenttia liikevaihdosta tai 5-15 prosenttia toimintakuluista. Yli 200 kansainvälistä yritystä onkin perustanut Belgiaan koordinaatiokeskuksen, josta hoidetaan esimerkiksi yritysryhmän rahoitusta, laskutusta, leasing-toimintaa, hallintoa tai teknisiä tukipalveluja.

Vuodelta 1982 peräisin oleva kuninkaallinen asetus antaa koordinaatiokeskukselle erittäin edullisen verokohtelun. Koordinaatiokeskus maksaa veroa liiketoimintansa kustannusten perusteella. Kaikki koordinaatiokeskuksen osinkotulot, korkotulot ja royaltit on vapautettu lähdeverosta. Sen ei tarvitse maksaa myöskään belgialaisilla pankkitileillä olevista talletuksistaan veroa.

Tuoreimmat osastosta