200007909 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Worldwatch: Ympäristön pahoinvointi uhkaa talouskasvua

Julkaistu: 19.2.2000 0:00

Romanialaisen kaivosyhtiön syanidivuoto ja ranskalaisen öljytankkerin joulukuinen karilleajo ravistelivat jälleen pohtimaan liiketoiminnan ympäristöriskejä.

Onnettomuuksilla on useita yhteisiä piirteitä, vaikka toinen niistä tapahtui itäisen Euroopan kehittyvässä taloudessa ja toinen vauraassa Länsi-Euroopan maassa. Molemmat katastrofit olisi voitu välttää, jos yhtiöt olisivat suhtautuneet ympäristöriskeihinsä vakavasti. Se olisi tosin edellyttänyt lyhyellä aikavälillä tuottamattomia investointeja uudempaan ja turvallisempaan kalustoon.

Lisäksi sekä öljy-yhtiö Totalfina että kultarikastamon puoliksi omistanut australialaisyhtiö Esmeralda Exploration kielsivät ensitöikseen kaiken vastuunsa onnettomuuksista. Totalfina taipui maksamaan vahingonkorvauksia vasta kuluttajien ja yleisen painostuksen edessä.

Yhdysvaltalaisen Worldwatch-instituutin johtaja Lester Brown totesi pikaisella Helsingin-vierailullaan tällä viikolla, ettei hän yllättynyt Romanian syanidivuodosta, sillä se ei ollut ensimmäinen laatuaan. Ainoa turvallinen ratkaisu vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi olisi kieltää syanidin käyttö kullanrikastuksessa kokonaan.

Brown kävi Helsingissä esittelemässä Worldwatch-instituutin Maailman Tila 2000 -raporttia, joka patistaa pohtimaan uusiksi talouselämän ja ympäristönsuojelun yhtymäkohtia. Viesti on enemmän kuin ajankohtainen.

Brown kertoi, että raportin syntyvaiheen aikana kirjoittajat seurasivat hieman hämmentyneinä lehtien euforista suhtautumista Dow Jones -indeksin kipuamiseen yhä uusiin ennätyksiin samalla, kun he pohtivat ympäristön tilassa tapahtuneita ja tapahtuvia hälyttäviä muutoksia.

Juopa talouden kasvun ja ympäristön heikentymisen välillä leveni 1990-luvulla, sillä neljännesvuosituloksien tahdissa tanssiva talouselämä ei ole tarpeeksi herkkä ympäristön tarpeille.

-Ekonomi näkee maailmantalouden, joka on kasvanut valtavasti 50 viime vuoden aikana. Ekologi sen sijaan havaitsee maailman talouskasvun perustuvan halpojen fossiilisten polttoaineiden massiiviseen polttamiseen, joka horjuttaa ilmaston vakautta, Brown kuvaa näkökulmien eroja.

Brownin skenaario ei ole lohdullinen ympäristön eikä talouselämän näkökulmasta. Jos ympäristöriskejä ei oteta vakavasti, ajaudutaan miltei vääjäämättä myös talouden taantumaan. Ympäristörealiteetit muuttavat alkaneen vuosituhannen toimintatapoja - haluttiin sitä tai ei.

Maailman Tila -raportin kirjoittajien mielestä 2000-luvun suurimmat haasteet liittyvät ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä väestönkasvun hillitsemiseen.

Ensimmäiseen ongelmaan parasta lääkettä ovat fossiilisten polttoaineiden verotus sekä aurinkoon ja vetyyn perustuvien vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittäminen. Väestönkasvuun taas voidaan vaikuttaa muun muassa kehitysmaiden naisia kouluttamalla.

Jo virkansa puolesta Brown on optimisti. Hän näkee valoa tunnelin päässä, joskin muutos tapahtuu liian hitaasti. Yksi rohkaiseva merkki on länsimaissa virinnyt pyrkimys siirtyä työn verotuksesta ympäristölle haitallisen toiminnan verotukseen. Saksan mallia seuraten useat Euroopan maat, Suomi muiden mukana, ovat ottaneet kyseisen suunnan ohjenuorakseen.

Suomalaisesta katsantokannasta yksi raportin kiinnostavimmista luvuista pohtii uutta informaatioyhteiskuntaa, jonka pitkän aikavälin vaikutuksia ympäristöön on vielä ennenaikaista arvioida.

Uudet teknologiat mahdollistavat muun muassa ympäristötiedon ja -tietoisuuden tehokkaan leviämisen sekä nopean reagoinnin epäkohtiin. Toisaalta ne vievät kehitystä myös vastakkaiseen suuntaan: tietokoneiden ja matkapuhelimien valmistus kuluttaa vettä ja energiaa sekä tuottaa myrkyllisiä liuottimia, happoja ja raskasmetalleja. Esimerkiksi Kalifornian Silicon Valleyn alueelle on jouduttu perustamaan jo 29 vaarallisten jätteiden kaatopaikkaa.

Lisäksi laitteet vanhenevat nopeasti eikä niitä ole suunniteltu kierrätettäviksi. Kirjan mukaan tässä suhteessa erityisen hankalia ovat pienet matkapuhelimet.

Euroopan unionissa on suunnitteilla direktiivi, joka velvoittaisi elektroniikan valmistajat vastaanottamaan ja kierrättämään valmistamansa tuotteet. Jos tuottajan vastuu saadaan läpi, elektroniikan suunnittelu- ja valmistusprosessit muuttunevat melkoisesti.

Kirjoittajat arvioivat kuitenkin, että vielä tuotantoa ja käytöstä poistamista suurempi ympäristökuorma syntyy tietokoneiden ja muun elektroniikan käytöstä välittömine ja välillisine vaikutuksineen.

Tuoreimmat osastosta