20000317 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Metsäteollisuudella menee kovaa

Julkaistu: 17.2.2000 0:00

Suomen teollisuustuotanto kääntyi viime vuoden lopulla jyrkkään nousuun. Käänne on yllättävä, koska monet merkit saivat odottamaan tuotannon kasvun tasoittumista. Sähköteknisen teollisuuden eli Nokia-klusterin kasvu tasaantui Suomessa ja konepajateollisuudelle syksy oli selkeä pettymys.

Kasvun moottorina toimii kuitenkin tällä hetkellä metsäteollisuus, jonka tuotanto oli kohonnut 22 prosenttia edellisvuoden joulukuun tasoa korkeammalle. Koneet käyvätkin kuumina niin sellu- kuin paperitehtaissakin. Metsäteollisuustuotteiden kysyntää ovat vauhdittaneet monet tekijät. Varautuminen vuosituhannen vaihteeseen lisäsi kysyntää ja asiakasmaissa talouskasvu kiihtyi selvästi. Metsäteollisuuden kannalta tilannetta on edelleen parantanut euron heikentyminen dollariin nähden. Vaikutukset ovat osin samat kuin perinteisen devalvaation.

Markan arvon heikentyminen dollariin nähden on helpottanut myös muun vientiteollisuuden asemaa. Eräiden arvioiden mukaan Suomen hintakilpailukyky on tällä hetkellä samalla tasolla kuin 1992 devalvaation jälkeen. Markan arvon heikentyminen euron arvon laskun myötä aiheuttaa uudenlaisen tilanteen. Valuutan ulkoisen arvon heikentymisestä huolimatta inflaatiopaineet eivät kasva entiseen tapaan, koska suuri osa ulkomaan tuontitavaroista halventuu samassa tahdissa.

Ainoastaan dollarialueelta tulevien tuontipanosten hinnat kohoavat samassa suhteessa valuutan ulkoisen arvon heikentymisen kanssa. Näitä tuoteryhmiä ovat lähinnä eräät elektroniikan komponentit ja öljy. Näiden tuoteryhmien kautta onkin Suomeen siirtynyt selkeästi inflaatiopaineita. Voimakkain tekijä on öljy.

Metsäteollisuudella on kuitenkin aivan erityinen ongelma juuri nyt. Alan työsopimusneuvottelut ovat meneillään ja alan hyvät näkymät ruokkivat työntekijäpuolella suuria palkankorotusvaatimuksia. Paperiliitto ei ole vielä esittänyt omia vaatimuksiaan, mutta jo nyt voidaan sanoa neuvotteluaseman olevan vaikea. Teollisuudella ei juuri nyt olisi suuria haluja työtaisteluun, koska kauppa käy. Toisaalta suuret korotukset aiheuttavat pysyviä kustannuksia, jotka ovat ongelmana myös suhdanteen taituttua.

Edessä saattaakin olla pitkiin aikoihin ensimmäinen työtaistelu metsäteollisuudessa. Sen vaikutukset voivat olla tällä kerralla kauaskantoisia. Viime vuosina metsäteollisuuden rakenteet ovat Suomessa rajusti muuttuneet. Suomalaisyhtiöiden tuotannosta on Suomessa enää alle puolet.

Tuoreimmat osastosta