1999019358 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Pk-yritykset vetävät kasvuun elektroniikan sopimusvalmistusta

Julkaistu: 9.12.1999 0:00

Vaatetusteollisuus kilpailee kylläisillä EU-markkinoilla

Suomessa elektroniikan sopimusvalmistus on kasvanut viimeiset viisi vuotta keskimäärin 25 prosenttia vuodessa. Vuonna 1998 sopimusvalmistuksen tuotannon bruttoarvo ylsi noin kahdeksaan miljardiin markkaan, mikä on noin neljä prosenttia teollisuuden tuotannon bruttoarvosta, ilmenee KTM:n toimialaraportista.

Yrityskanta on kasvanut kolmanneksella alan laman jälkeen eli noin seitsemässä vuodessa. Alle 40 yritystä vastaa noin 90 prosenttisesti tuotannon bruttoarvosta.

Näillä sopimusvalmistajilla on ajanmukaiset ja kiinteät yhteydet suuriin päähankkijoihin. Uusia yrityksiä syntyy hankintaketjun alapäähän. Selviä tuotannollisia keskittymiä ovat Helsingin ympäristö, Turun-Salon seutu, Oulun seutu ja Pirkanmaa.

Alalla toimii noin 240 yritystä, joissa kahdessa kolmasosassa on korkeintaan viisi henkilöä. Yritysten keskikoko henkilöstöllä mitattuna on noin 40 henkilöä, ja liikevaihdolla mitattuna noin 30 miljoonaa markkaa. Vain 7-8 yritystä ei mahdu kokonsa puolesta pk-yritysten raameihin.

Ala työllistää noin 10 000 henkilöä.

Vaatetusteollisuus toimii kylläisillä EU-markkinoilla

Vaatetusteollisuudessa alle viisi henkilöä työllistäviä yrityksiä on yli 80 prosenttia yrityskannasta. Toimiala työllistää noin 9 000 henkilöä yli 1 600 yrityksessä. Näiden yritysten osuus koko toimialan liikevaihdosta on kuitenkin vain 11 prosenttia ja henkilöstöstä 13 prosenttia. Pienten yritysten päämarkkinat ovat kotimaassa.

Vaatetusteollisuus toimii EU-maissa kilpailluilla ja kylläisillä markkinoilla. Vaatteiden kotimaisesta tuotannosta menee vientiin runsaat 50 prosenttia. Vuonna 1998 yli puolet vaatteiden viennistä suuntautui EU-maihin. Suurin yksittäinen vientimaa on Ruotsi.

Vaatteiden tarjonnan arvo vuonna 1998 oli 7,6 miljardia markkaa. Kotimaisen tuotannon osuus tarjonnasta oli noin 35 prosenttia.

Rakentaminen nosti muoviteollisuutta

Suomen muoviteollisuuden yritystoiminta on keskittynyt voimakkaasti maan etelä- ja länsiosiin. Alan yrityksiä oli vuonna 1997 kaikkiaan vajaat 650. Yli puolessa yrityksiä työskentelee enintään neljä henkilöä. Henkilökuntaa muoviteollisuuden palveluksessa työskenteli vajaat 11 500.

Nopeasti kasvava asuntojen uudisrakentaminen ja julkisen sektorin mittavat rakennusinvestoinnit ovat kasvattaneet rakennusmuovituotteiden volyymiä. Toisaalta Venäjän kriisin vaikutukset näkyivät selvästi koko muoviteollisuudessa vuonna 1998. Vuonna 1998 tuotannon määrä laski muoviteollisuudessa 3,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Tuoreimmat osastosta