199903838 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Eurooppalaisten pk-yrittäjien optimismi on nyt huipussaan

Julkaistu: 8.12.1999 0:00

Suomalaiset jäljessä investoinneissa

Eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten usko oman liiketoimintansa tulevaisuuteen on nyt korkeimmillaan kahdeksaan vuoteen. Lähes 60 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä odottaa oman liikevaihtonsa kasvavan. Optimismi on suuri myös työllistämisen osalta. Yli 28 prosenttia näet odottaa tuloksen kehittyvän suopeasti vuoden 2000 aikana.

Tulokset ovat Oy Tilintarkastustoimisto Revico Ab:n ja Grant Thornton Internationalin teettämän European Business Survey -tutkimuksesta. Kyselyyn osallistuneet 6 500 liikemiestä 15:stä EU- ja neljästä unionin ulkopuolisesta maasta povaavat terveen trendin jatkuvan kaikilla liikealoilla.

Suomessa trendi vastaa muuta Eurooppaa lukuun ottamatta työllistämistä sekä myyntihintojen kehitystä. Odotukset työllisyyden paranemisesta ovat kuitenkin hieman heikentyneet. Myös usko myyntihintojen nousuun on painunut alaspäin. Suomalaisyritykset odottavat kuitenkin edelleen huomattavasti korkeampia myyntihintoja tuotteistaan verrattuna eurooppalaisiin kollegoihinsa.

Odotukset viennin suhteen ovat nekin 10 prosenttia korkeammat kuin muualla Euroopassa. Sama pätee myös odotuksiin tutkimuksen sekä mainonnan kehityksestä.

Investoinnit Euroopan tason alapuolella

Teollisuus- ja laiteinvestointien kohdalla suomalaisten odotukset laahaavat muusta Euroopasta perässä jopa 20 prosenttia. Myös koulutuksen suhteen ollaan suomalaisyrityksissä eurooppalaisen keskitason alapuolella.

Saksalaiset liikemiehet ovat ennusteissaan muita eurooppalaisia selvästi optimistisempia. Jopa 44 prosenttia näet ilmoitti liikevaihdon kasvavan edellisvuotta ripeämmin. Tuolloin kasvuvauhdiksi arvioitiin 30 prosenttia.

Grant Thornton International julkaisee eurooppalaisia pk-yrityksiä koskevan tutkimuksensa nyt kahdeksannen kerran. Se on lajissaan edelleen ainoa eurooppalainen kokonaisselvitys. Kyselyyn osallistui 19 EU-maata sekä Norja, Sveitsi, Puola ja Turkki. Tutkimus tehtiin lokakuussa 1999. Kyselylomakkeet lähetettiin lähes 50 000 pk-yritykselle, joissa kussakin on 10-25 työntekijää tai joiden liikevaihto on 1-40 miljoonaa euroa. Kyselyn vastausprosentti oli 14,3.

Grant Thornton International on kansainvälinen pk-yrityksiin erikoistunut tilintarkastustoimistoverkosto, joka toimii yli 80 maassa. Suomessa Grant Thorntonin edustaja on Oy Tilintarkastustoimisto Revico Ab, joka on toiminut vuodesta 1993 lähtien.

Tuoreimmat osastosta