199902194 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Työvoimapula on kasvava ongelma

Julkaistu: 26.11.1999 0:00

Suomessa vallitsee työvoimapula. Puute pätevistä työntekijöistä ei rajoitu enää vain tietotekniikkaan ja muihin kasvualoihin, vaan koskee aivan tavallisia ammattitehtäviä. Samalla työvoimapula on levinnyt muutamista kasvukeskuksista myös pienempiin keskuksiin. Työvoiman ylitarjontaa on oikeastaan enää syrjäseuduilla.

Tilanne muistuttaa suuresti sitä mikä vallitsi Suomessa kymmenen vuotta sitten. Silloin työvoimapula oli vakava ongelma, ja siihen etsittiin ratkaisua laajamittaisesta siirtolaisuudesta. Vuosikymmenen alun lama sai tällaiset puheet näyttämään jälkeenpäin naurettavilta. Tosiasia kuitenkin on, että lama aiheutti kymmenen vuoden pituisen häiriökauden, jolloin pitkän aikavälin kehityslinja katosi näkyvistä.

Suomen työvoima supistuu nopeasti seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Lama pahensi tilannetta entisestään. Nyt näyttää siltä, että 200 000 ihmisen eli reilun espoollisen verran työntekijöitä on syrjäytynyt työmarkkinoilta pysyvästi. Heidät joudutaan jatkossa elättämään muiden työntekijöiden varoin. Tämä rajoittaa selkeästi suomalaisen hyvinvointivaltion kehittämismahdollisuuksia.

Suomen työvoimatilanteen kannalta asia on vieläkin ikävämpi. Jo ennen lamaa Suomi oli pitkän aikavälin kehityslinjallaan ajautumassa työvoimapulaan. Laman aiheuttama 200 000 työntekijän kato ja suurten ikäluokkien eläkeiän läheneminen pahentavat yhä tilannetta.

Todellisesta työvoimapulasta puhuminen on Suomessa edelleen vaikeaa. Laman pitkä varjo tuntuu yhä ja monen mielessä kaihertaa pelko siitä, että romahdus voi toistua. Tällä hetkellä laman varjo estää kuitenkin ihmisiä näkemästä tosiasioita.

Talouskasvu on jatkunut nopeana jo vuosia ja se näyttää jatkuvan sellaisena myös tulevina vuosina. Vaikka takaiskuja ilman muuta tulee, on Suomen talouspolitiikan keskeinen tavoite pysyä nopean talouskasvun uralla. Tämä merkitsee sitä, että pätevää työvoimaa täytyy olla tarjolla, muutoin olemme vaikeuksissa. Jo nyt pula pätevästä työvoimasta hidastaa yritysten kasvua ja ruokkiin inflaatiota. Paheneva työvoimapula on tällä hetkellä Suomen talouskehityksen vakavin keskipitkän aikavälin uhkatekijä.

Huomio olisikin nyt kiinnitettävä siihen, että 200 000:n pysyvästi syrjäytyneen joukko saataisiin supistumaan mahdollisimman pieneksi. Hallitus on tiedostanut asian tärkeyden, mutta se ei näytä riittävän. Hallituksen olisikin etsittävä uusia, entistä tehokkaampia keinoja ratkaisujen löytämiseksi.

Tuoreimmat osastosta