1999011826 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Tuloksentekopaineet ja kiristyvä kilpailu eivät ole ongelmia

Julkaistu: 25.11.1999 19:18

Yritysjohtajia askarruttavat pätevän työvoiman saatavuus ja ajankäyttö

Suomalaisille yritysjohtajille eniten ongelmia tuovat pätevän työvoiman saatavuus ja ajankäyttöön liittyvät ongelmat. Tuloksentekopaineet ja kiristyvän kilpailun vaikutukset eivät sen sijaan juurikaan tuo päänvaivaa.

Yritysjohtajia askarruttavat asiat selviävät liikkeenjohdon konsultointia tekevän Interpersonan tutkimuksesta. Tutkimukseen, joka tehtiin nyt ensimmäistä kertaa, osallistui noin 270 ylimmän ja keskijohdon edustajaa eri puolilta Suomea.

Johtajien mielestä selvästi suurin ongelma oli pätevän työvoiman saatavuus. Kaikkiaan 59 prosenttia piti asiaa ongelmallisena.

-Työmarkkinat ovat epätasapainossa, koska Suomessa samaan aikaan on korkea työttömyys ja työvoimapula. Kannattaa pohtia, miten tämä vaikuttaa kasvuun kielteisesti,toimitusjohtaja Mats Kockberg Interpersonasta huomauttaa.

Muut yritysjohtajien ongelma-alueet liittyvät ajankäyttöön. Kyselyyn vastanneista 45 prosenttia katsoi, että heillä on liian vähän aikaa henkilökohtaiselle kehittymiselle. Lähes 40 prosenttia koki, että heillä on myös liian vähän aikaa yritystoiminnan parantamiseen.

-Huomaamme tämän myös päivittäin asiakastyössämme, sillä kuulemme usein kommentteja, että meillä ei ole tarpeeksi aikaa kehittää pitkällä ja keskipitkällä ajalla liiketoimintaamme, Kockberg kertoo.

Lisäksi monien mielestä työn ja vapaa-ajan keskinäiset suhteet eivät ole tasapainossa ja työ vaikuttaa liikaa yksityiselämään.

Hyvät mittarit helpottavat tuloksentekoa

Mielenkiintoista on, että johtajat eivät koe kilpailun kiristymistä kovin negatiiviseksi. Myöskään henkilökunnan motivointia ei pidetä ongelmana.

-Tämä johtuu varmaan siitä, että työelämässä olevat ovat pääasiassa motivoituneita. Jos ei olla motivoituneita, niin nykyisessä työmarkkinatilanteessa on myös helppo vaihtaa työpaikkaa, Kockberg tulkitsee.

Yhteiskunnallinen ilmapiiri koetaan yllättävän hyväksi. Vain 11 prosenttia pitää asiaa ongelmallisena, ja 68 prosentin mielestä yhteiskunnallinen ilmapiiri on yrityselämälle suotuisa.

Johtajat eivät myöskään kärsi tuloksentekopaineista. Noin 70 prosenttia heistä on sitä mieltä, ettei paine ole merkittävä.

-Tulos oli aika hätkähdyttävä, sillä olin kuvitellut sen olevan paljon suurempi ongelma. Uskon, että yritystoiminnan ohjaamiseen tarvittavat mittarit ovat niin pitkälle kehittyneitä, että kun joku asia ryöstäytyy käsistä, se huomataan heti. Yrityksissä pystytään siten myös välittömästi reagoimaan ongelmiin, ja tuloksentekokyky on tässä suhteessa parempi kuin takavuosina, Kockberg tulkitsee tutkimustuloksia.

Tuoreimmat osastosta