1999015451 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Balanced scorecard aikansa mittarina

Julkaistu: 16.11.1999 0:00

Balanced scorecardista on keskusteltu viime vuosina vilkkaasti. Erilaisia liikkeenjohtamisen malleja nousee muodin aallonharjalle lähes säännöllisin väliajoin. Moni pidempään johtotehtävissä toiminut on jo ehtinyt epäillä erilaisia johtamismuoteja. Viime viikolla Helsingissä vieraillut balanced scorecardin kehittäjä David Norton vakuuttaa kuitenkin, että kaikki muodit eivät ole samanlaisia.

Balanced scorecard on 1990-luvun alussa USA:n yliopistopiireissä kehitetty johtamisen apuväline, joka pyrki paikkaamaan aikaisempien johtamisen apuvälineiden jättämiä aukkoja. Yrityksen menestystä tai vaikkapa henkilöjohtamisen toimivuutta on voitu mitata jo pitkään. Suurin puute on liittynyt yrityksen tulevaisuuden näkymien arvioimiseen. Tällä alueella ei ole ollut tarjolla juuri minkäänlaisia apuvälineitä intuition avuksi.

Erilaiset johtamisen apuvälineet heijastavat aina aikaansa. Balanced scorecardin tavoitteena on tarjota yritysjohdolle väline, jolla se voi seurata strategiansa toteutumista. Tämä kuvastaa sitä, että yrityksen tulevaisuuden odotusten osuus yrityksen arvon määrittäjänä on jatkuvasti kasvanut.

Erityisesti uusissa teknologiayrityksissä tulevaisuuden menestyksen odotukset ovat keskeinen tekijä. Ne määräävät yrityksen arvon. Informaatioteknologiassa ilmiö näkyy selkeimpänä. Luja usko internetin mahdollisuuksiin saa sijoittajat maksamaan suuria summia sellaisten yritysten osakkeista, jotka eivät ole tehneet lainkaan voittoa.

Tällaisessa tilanteessa ei ole ihme, että balanced scorecardin kaltaiselle mittausjärjestelmälle on olemassa kysyntää. Vaikka ennustaminen on aina vaikeaa ja tulevaisuuden ennustaminen erityisesti, yritysjohdolle on tärkeää tietää, miten sen tekemät strategiat ovat toteutumassa. Tuloksien ja budjettitoteutumien kautta saatava tieto laahaa väkisinkin aina perässä. Tällöin palaute siitä, että strategia ei syystä tai toisesta toteudu, saadaan kovin myöhään.

Mitä suurempi osuus yrityksen arvosta perustuu tulevaisuuden kasvuodotuksiin, sitä tärkeämpää on tietää, onko yrityksen kasvustrategia realistisella pohjalla. Nopeimmin tästä saadaan yrityksessä tietoa myynnin ja tuotannon kenttätasolla. Tieto on saatava etulinjasta johdolle mahdollisimman nopeasti, jotta toimintatapoja voidaan korjata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Balanced scorecard sopii tähän tehtävään muita arviointimenetelmiä paremmin. Se heijastelee sitä, mitä juuri nyt pidetään yritysjohtamisessa keskeisenä. Ei ole mitään syytä olettaa, etteikö se saisi aikanaan entistä parempia seuraajia. Silloin kuitenkin yritysten toimintaympäristö on jälleen kerran muuttunut.

Tuoreimmat osastosta