Volatiliteetti kertoo rahaston riskistä

17.10.1999 0:00

Rahastoja tarkasteltaessa pitäisi tuoton lisäksi kiinnittää huomoita riskiin. Nyrkkisääntönä voi sanoa, että mitä suurempi tuotto-odotus, sitä pidempään sijoitusaikaan on syytä varautua. Liikkumavara sijoitusajassa pienentää riskiä joutua myymään rahasto-osuudet tappiolla.

Yksi riskimittari on rahaston 12 kuukauden volatiliteetti, joka mittaa rahasto-osuuden arvon keskimääräistä vaihtelua eli keskihajontaa. Luku ilmoitetaan prosenttilukuna, joka kertoo rahaston tuoton vaihtelun vuositasolla. Mitä suurempi volatiliteetti on, sitä enemmän rahaston arvo on vaihdellut.

Jos rahaston volatiliteetti on 20 prosenttia ja tuotto-odotus 15 prosenttia, rahaston vuosituoton vaihteluväli on todennäköisesti -5 prosentista (15 prosenttia miinus 20 prosenttiyksikköä) 35 prosenttiin (15 prosenttia plus 20 prosenttiyksikköä).

Pienimmät volatiliteetit on lyhyen koron rahastoilla, suurimmat taas vipurahastoilla. Kehittyneiden talouksien osakemarkkinoilla volatiliteetti on perinteisesti ollut pienempi kuin esimerkiksi korkeariskisillä Venäjän osakemarkkinoilla.

Volatiliteetti on vain yksi riskimittareista, eikä aina toimivin. Esimerkiksi pienyhtiöihin sijoittavien rahastojen riskin mittaamiseen se soveltuu huonosti, sillä pienyhtiöiden osakkeisiin sisältyy likviditeettiriski. Vähän vaihdetun osakkeen kurssi voi romahtaa, mikäli iso sijoitusrahasto joutuu yllättäen myymään omistuksensa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?