1999017195 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Ryhmätyö tuottaa tulosta

17.10.1999 0:00

Rahastosäästäjää varmasti kiinnostaa, minkälainen henkilö hoitaa rahaston salkkua.

Taloussanomat kokosi rahastoyhtiöiltä tiedot niiden rahastonhoitajien taustoista. Valitsimme kustakin suomalaisesta rahastoyhtiöstä yhden osakerahaston salkunhoitajan.

Suomalaiset rahastoyhtiöt eivät halua nostaa yksittäisiä salkunhoitajia esiin, sillä ne korostavat sijoituspäätösten syntyvän ryhmätyönä. Tämä tulee selvästi esille siinä, että yleisesti ottaen salkunhoitajilla on varsin vähän vapautta poiketa rahastoyhtiön päättämästä sijoitusstrategiasta.

Useimmiten laajat toimivaltuudet on pienten rahastoyhtiöden salkunhoitajilla, pienissä yhtiöissä salkunhoitajan lisäksi ei muita sijoituspäätösten tekoon osallistuvia työntekijöitä yleensä ole. Lisäksi usein erikoisrahastojen, kuten vipurahastojen, salkunhoitajilla on paljon itsenäistä päätösvaltaa, sillä niiden sijoitusstrategia perustuu juuri salkunhoitajan näkemykseen markkinoiden kehityksestä.

Tähtikultin syntymistä on Suomessa osaltaan estänyt rahastosijoittamisen tuoreus. Sijoitusrahastojen perustamisen mahdollistanut sijoitusrahastolaki on ollut voimassa vasta vuodesta 1987. Samasta syystä harva salkunhoitaja on hoitanut samaa rahastoa yli kymmenen vuotta, joten virkaiältään salkunhoitajat ovat nuoria. Moni salkunhoitaja tosin on ollut arvopaperisijoittamiseen liittyvissä tehtävissä jo ennen ryhtymistään sijoitusrahaston hoitajaksi.

Tiimityöhön perustuvaa sijoituspolitiikkaa on helppo perustella, ryhmässä kun on enemmän näkeviä silmiä ja kuulevia korvia, ja kukin ryhmän jäsen voi keskittyä pieneen erikoisalaan.

Salkunhoitajan laajoja toimivaltuuksia taas voi perustella päätöksenteon nopeudella. Markkinoiden heilahdellessa voi taitava salkunhoitaja nopeilla toimilla hankkia salkulle lisätuottoa. Toisaalta sooloileva salkunhoitaja voi myös tehdä vahinkoa sijoituksille hätiköidyillä sijoituspäätöksillä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?