199905594 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Chattisivujen juoruilla vaikutetaan pienten kasvuyritysten osakekursseihin

Julkaistu: 16.10.1999 0:00

Rata peräänkuuluttaa keskustelusivujen seuraajilta harkintakykyä

Tutkimuksen mukaan internetin chatti- eli keskustelusivuilla pyörivät huhut vaikuttavat yhä useammin osakekursseihin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa analyytikot eivät myönnä aktiivisesti seuraavansa nettikeskusteluja, mutta kertovat huomioineensa juoruilut. Rahoitustarkastuksen mielestä tutkinnallisena ongelmana on kirjoittajien anonymiteettisuoja, jonka varjolla voi kirjoittaa lähes mitä tahansa.

Kansainvälinen on line -tiedonvälitysyritys Hugin International teetti syyskuussa tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää amerikkalaisten ja eurooppalaisten analyytikkojen ja rahastonhoitajien tapaa käyttää internetiä tiedonvälityskanavana.

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että jopa 95 prosenttia amerikkalaisista vastanneista hankkii pörssikauppaan tarvitsemansa tiedon internetin kautta, ja 23 prosenttia kaikista vastaajista kertoi osallistuvansa chattisivujen keskusteluihin säännöllisesti. Tutkimukseen osallistui yhteensä 91 rahoitusalan ammattilaista.

Selväksi ongelmaksi nostettiin tarkoitusperäinen juorujen, huhujen ja niin sanottujen kuiskausten levittäminen, joilla yritetään vaikuttaa suoraan osakekursseihin.

Vaikka kurssimanipulaation tiedetäänkin olevan rikos, valvonnan vaikeuden vuoksi netissä pääsee toteuttamaan laittomia toimia ilman kiinnijäämisen uhkaa.

Rata seuraa keskusteluja

Rahoitustarkastuksen markkinavalvoja Jyrki Sundman myöntää verkkoon liittyvät valvontaongelmat. Rata kyllä seuraa chattisivujen keskusteluja mutta ei systemaattisesti.

-Seurantaa tehdään olemassa olevien resurssien puitteissa pistokokein. Lähinnä ongelmana on se, että verkossa voi toimia täysin anonyymisti, jolloin mahdollisiin kurssin manipuloijiin on mahdotonta päästä käsiksi, Sundman toteaa.

Hän ei myönnä, että tietoista kurssimanipulaatioon tähtäävää toimintaa olisi valvonnan puitteissa chattisivujen kautta tapahtunut. Ammattilaisten on kuitenkin huomattu osallistuvan keskusteluihin.

-Mutta juorujen ja huhujen levittäminenhän ei automaattisesti ole rikos. Laittomuus riippuu siitä, keneltä ja mistä tieto tulee. Toki eettisessä mielessä se on joka tapauksessa vähintäänkin arveluttavaa.

Sundman painottaa keskustelusivujen seuraajien harkintakyvyn tärkeyttä.

-Niin chattisivujen kuin koko internetin välityksellä saatavaan arvopaperikauppaa koskevaan tietoon tulisi suhtautua terveen kriittisesti. Suurin osa informaatiostahan on vain oletusta.

Analyytikot: Hiukan kyseenalaista

Taloussanomien haastattelemien viiden analyytikon mielestä chattisivujen käyttö tietolähteenä on hiukan kyseenalaista.

Keskusteluja kyllä seurataan mutta varauksella. Mieluummin turvaudutaan omaan kokemukseen, markkina-analyyseihin sekä yritysvierailuilla käytyihin keskusteluihin.

Leonian analyytikon Petri Korpinevan mukaan huhuja esiintyy ja niiden vaikutus näkyy erityisesti pienten kasvuyritysten osakekursseissa, joihin kohdistuu vielä suuria tulevaisuuden tulosodotuksia.

-Yhtiöt, jotka vielä ei tee tulosta, mutta joiden odotetaan tekevän suuria voittoja tulevaisuudessa, ovat alttiita juoruille. Esimerkiksi amerikkalaiset internet-yritysten kurssit kärsivät juoruista, Korpineva sanoo.

Hänen mielestään Nokian kaltaisten suurten määrien ja paljon vaihdettujen osakkeiden kurssit eivät huhuista juuri hätkähdä. Sen sijaan vaikuttaminen yhden tulevaisuuden tuotteen yritysten osakkeisiin, joissa vaihto on vielä pientä, on jo helpompaa.

Korpineva kuitenkin katsoo, että juoruja käyttävät lyhyentähtäyksen sijoittajat ja harrastelijat. Analyytikoiden työ perustuu pitkäjänteiseen analyysiin ja kokemukseen, joihin huhujen ei pitäisi vaikuttaa.

Tuoreimmat osastosta