1999012038 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Sinivalkoinen pääoma yhdistyi

Julkaistu: 14.10.1999 0:00

Sampo-Leonia-konsernin muodostuminen muuttaa suomalaista pankki- ja vakuutustoiminnan kenttää radikaalisti. Sammon ympärille muodostuu nyt uusi sinivalkoisen pääoman linnoitus, johon kuuluu pankkitoimintaa, vakuutustoimintaa ja joka omistaa huomattavia osuuksia suomalaisesta elinkeinoelämästä.

Hallituksessa sovittu kokonaisratkaisu on huomattavasti odotettua radikaalimpi. Siinä ratkaistaan paitsi Leonian ja Sammon kohtalo myös vakuutusyhtiö Pohjolan tulevaisuus. Sampo-Leoniasta syntyy Suomen ja Euroopankin oloissa huomattava finanssitavaratalo, joka pystyy Suomessa tarjoamaan vastapainoa skandinaaviselle Merita-Nordbankenille.

Finanssitavarataloratkaisuja on Suomessa puuhattu jo toistakymmentä vuotta. Ratkaisujen viisautta on aikaisemmin epäilty suuresti. Tällä hetkellä maailma on kuitenkin tyystin toisenlainen kuin vuosikymmen sitten. Tällä hetkellä Sampo-Leonian synty vaikuttaa viisaalta ja joka tapauksessa kauaskantoiselta ratkaisulta.

Nyt tehtyä ratkaisua on valmisteltu kulissien takana pitkään ja huolellisesti. Ratkaisujen venyminen ei ole mikään ihme, sillä järjestelyn tiellä on ollut paljon esteitä lainsäädännöllisistä ongelmista lähtien. Eduskunta oli nimittäin suostunut yksityistämään 35 prosentin osuuden Leoniasta. Vaikka valtiolle jääkin 43 prosenttia uudesta fuusioituneesta yhtiöstä, Leonian yksityistäminen on nyt tapahtunut kertarysäyksellä.

Uusi yhtiö on Euroopan finanssitavaratalojen listalla kolmannellatoista sijalla. Sijoitus voi tosin vielä muuttua, sillä uuden yhtiön rajaus Pohjola-leirin suuntaan on edelleen osittain avoin. Joka tapauksessa Suomen talouselämän kehityksen kannalta uusi Sampo-Leonia on uskottava toimija. Yhtiö pystyy kokonsa puolesta toimimaan itsenäisenä Suomessa ja etsimään tasavertaisia yhteistyökumppaneita myös laajemmilla toimintafoorumeilla. Yhtiö aikoo etsiä yhteistyökumppaneita Pohjoismaista.

Sampo-Leonian kasvualueet ja toimintastrategiat on tässä vaiheessa määritelty yleisellä tasolla. Kuitenkin jo nyt yhtiö ilmoittaa etsivänsä kasvua erityisesti omaisuudenhoito- ja henkivakuutustoiminnasta. Kasvualueet ovat luontevia, koska niitä pidetään muissakin pankkiryhmissä tämän hetken lupaavimpina alueina.

Uudella konsernilla on kuitenkin Suomessa paljon haasteita. Sampo-Leonia on nyt Suomessa finanssitavaratalojen toteuttajana pioneeri. Käytännön yhdistymistoimintojen järjestäminen vaatii vielä paljon työtä.

Tuoreimmat osastosta