1999016103 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Etuile

11.10.1999 16:16

Valitse ja vertaa työsuhteesi edut

Työvoimasta kilpailevat yritykset ovat oppineet innovatiivisiksi. Palkan, bonustulospalkkioiden ja henkilöstöoptioiden lisäksi ne osaavat kilpailla työvoimasta myös muilla työsuhde-eduilla. Rajoittamaton määrä kolaa työpäivän aikana, ilmaiset hierontapalvelut tai työnantajan kustantamat sairaan lapsen hoitopalvelut ovat esimerkkejä uusista työsuhde-eduista.

Palkollisen näkövinkkelistä työsuhde-etuja on karkeasti ottaen kahdenlaisia: verollisia ja verottomia. Jälkimmäiset kannattaa tietysti aina ottaa vastaan ja laskea tyytyväisenä palkan lisäksi. Nämä edut ovat tyypillisesti taloudelliselta arvoltaan vähäisiä.

Verolliset edut on syytä laskea kokonaispalkan osaksi ja rahapalkan vaihtoehdoksi. Pulmana on usein vertailun haasteellisuus. Jos vaihtoehtoina ovat esimerkiksi autoetu tai vastaava palkanlisä, tavallisen palkansaajan on melkein mahdotonta laskea kumpi on pitkällä aikavälillä edullisempi.

Asia mutkistuu entisestään, jos vertailuun ottaa mukaan rahalla vaikeasti mitattavia asioita,kuten työsuhdeautoilun vaivattomuuden. Mikä arvo on sillä, ettei bensiinin hinnasta tarvitse huolehtia ja että auton huollot sujuvat vaivatta merkkikorjaamossa? Toisaalta autoetu voi tipauttaa palkollisen mukavuusloukkuun: se voi jarruttaa työpaikan vaihtoa silloin, kun se muista syistä voisi hyvinkin olla perusteltua.

Työntekijät kokevat kaikki edut yleensä tärkeiksi, ja työnantajat haluavat tarjota niitä viihtyvyyden ja sitoutumisen lisäämiseksi.

Rajankäyntiä verotuksessa

Uudenlaiset työsuhde-edut ovat verottajalle kova pala. Virvoitusjuoma tai ilmainen kahvi ovat rahallisesti vähäarvoisia sosiaalisia etuja, joita ei veroteta. Sairaan lapsen hoitoedun verottomuus päätetään tapauskohtaisesti. Uudenmaan verovirasto on yksittäistapauksessa hyväksynyt yrityksen palkkaamien lastenhoitajien käytön verottomaksi eduksi, koska kyseessä oli työnantajan tarve vähentää hoitopoissaolojen määrää.

Ratkaisua oli perusteltu myös siksi, että kotiin jäävä vanhempi saa myös hoitopäivältä työnantajan maksamaa palkkaa. Työntekijän kannalta ei edes välttämättä ole etu, että hän viettää päivän työpaikalla eikä sairaan lapsen luona.

Mainittu ennakkopäätös on voimistanut keskustelua siitä, että työnantaja voisi yleisemminkin tarjota kodinhoitopalveluita, kuten siivousapua verottomana etuna. Tällä hetkellä tällaisten palveluiden verotusarvo määräytyy niiden aiheuttamien kulujen mukaan.

Eräät poliitikot ovat julkisesti toivoneet, että näille kodinhoitopalveluille määriteltäisiin käypää hintaa alhaisempi verotusarvo, jotta niiden tarjoaminen työsuhde-etuna olisi verotuksellisesti yhtä edullista kuin kotitalousvähennyksen käyttäminen.

Verohallinnon mukaan verotusarvojen määrittäminen tällaisille palveluille on vaikeaa paikkakuntakohtaisten kustannusten erojen tähden, mutta verotusarvon määrittäminen on periaatteessa mahdollista, jos edun käyttö yleistyy. Verotuki olisi kuitenkin poliittinen päätös, joka ei ainakaan vielä ole noussut budjettikeskustelussa vahvasti esiin.

Myös kännykkä on hyvä esimerkki verotusarvon vaikeasta määrittämisestä. Koska puheluiden hinnat ovat alentuneet, työntekijät ja työnantajat toivoisivat verotusarvon alennusta. Toisaalta kännykkää voi jatkossa käyttää maksuvälineenä kolikkojen tai korttien sijaan esimerkiksi automaateilla. Tästä syystä verohallinto pohtii kännykkäedun verotusarvon porrastuksia.

Verottajan tilastojen mukaan erilaisia luontoisetuja tarjottiin viime vuonna noin neljä miljardia markkaa, mikä on vajaa kaksi prosenttia palkkasummasta.

Kohtuullinen etu on veroton

Tuloverolain mukaan työnantajan tarjoamaa tavanomaista ja kohtuullista henkilökuntaetua ei katsota veronalaiseksi tuloksi. Edellytyksenä on, että etu on koko henkilökunnan käytössä. Laki määrittelee väljästi tällaisiksi eduiksi työterveyshuollon, henkilökunta-alennukset talon omista tuotteista sekä muun muassa harrastus- ja virkistystoiminnan. Erikseen mainitaan myös liikenteenharjoittajien palveluksessa olevien tavanomainen etu, vapaa- tai alennusliput liikennevälineisiin.

Näistä eduista tärkeimpänä pidetään yleensä julkista terveydenhuoltoa parempaa työterveyshuoltoa. Kahvilakeskusteluissa mainitaan mielellään ilmainen hammashoito tai silmälääkäri. Lisäksi perinteisesti on hyvänä etuna pidetty firman omistamaa tai vuokraamaa lomamökkiä. Veronmaksajien keskusliiton mukaan mökkiedunkin järjestämisestä aiheutuneet kustannukset edunsaajaa kohti on pidettävä kohtuullisina, muuten verottaja puuttuu asiaan.

Verottomien etujen on oltava kohtuullisen tasoisia, joten eri etuja on käytettävä hyvin ahkerasti, jotta niistä voi laskea itselleen merkittävän pysyvän palkanlisän. Harva työntekijä voi hyödyntää hyvää hammashoitoakaan joka vuosi. Edut koetaan kuitenkin merkiksi siitä, että työnantaja arvostaa henkilökuntaansa. Monet edut ovat kytköksissä firman työkyvyn ylläpito-ohjelmiin, joten tavoitteena on molemminpuolinen hyöty.

Verotusarvo yksinkertaistaa

Verohallitus määrittelee yleisimmille merkittäville luontoiseduille vuosittain verotusarvot. Jos verotusarvo on määritelty alhaisemmaksi kuin edun todellinen arvo on sen saajalle, etu kannattaa ottaa vastaan mieluummin kuin vastaava palkanlisä. Tällöin edussa on mukana laskennallinen verotuki. Käytännössä verotusarvot on määritelty mahdollisimman lähelle käypää arvoa. Vain ravintoedussa ja lounassetelissä on sisäänleivottuna myös tarkoituksellista verotukea. Asunto- tai autoedussa verotukea voi olla siksi, että arvostukset on tehty varovaisesti ja arvoa ei ole voitu määritellä erikseen kaikille autoille tai kaikille kaupunginosille.

Kiinteä verotusarvo yksinkertaistaa verotuskäytäntöä, sillä esimerkiksi autoedun käyvän arvon määrittäminen on mahdollista tehdä kohtuullisella tarkkuudella vasta jälkikäteen.

Luontoisetuna voidaan tarjota mitä tahansa tavaraa tai palveluja, jolloin luontoisedun hinta määrätään käypään arvoon. Arvoksi lasketaan yleensä palvelun työnantajalle aiheuttamat kustannukset. Jos työntekijä vaihtoehtoisesti ostaisi saman palvelun nettopalkallaan samaan hintaan, etu ei varsinaisesti hyödytä. Joissain tapauksissa yritys voi kuitenkin saada halutun palvelun tukkuostajana kotitaloutta halvemmalla.

Lähtökohtaisesti työvälineet ovat verottomia. Tämä on loogista, sillä työntekijät eivät välttämättä pidä olohuoneen nurkassa vaanivaa tietokonetta etuna, vaan työhaittana. Verottajalle on kuitenkin pystyttävä osoittamaan, että kyse on työvälineestä. Työt voivat tulla mukana kotiin myös firman kännykässä. Jos kännykkää käytetään myös omien puheluiden soittamiseen, se on luontaisetu, jonka verotusarvo on nykyisin sata markkaa.

Työnantaja voi kustantaa verotta työssä tarvittavat suojavaatteet tai pakolliset virkapuvut. Esimerkiksi myyntityössä tarvittava työnantajan kustantama siisti puku on kuitenkin veronalainen etu.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?