1999018318 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Japanilaisraha siirtyy Yhdysvalloista Eurooppaan

Julkaistu: 11.10.1999 16:03

Ranska ja Alankomaat ykkössijalla

Japanilaissijoittajat alkoivat heinäkuussa vetäytyä Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoilta. Japanin valtiovarainministeriön tilastojen mukaan japanilaissijoittajien sijoitukset amerikkalaisiin osakkeisiin ja obligaatioihin vähenivät heinäkuussa yhtensä 131 miljardilla jenillä eli noin 7 miljardilla markalla. Vielä kesäkuussa japanilaiset sijoittivat Yhdysvaltojen markkinoille yli 300 miljardia jeniä.

Japanilaissijoittajien ulkomaiset sijoitukset vähenivät muutenkin heinäkuussa: kesäkuussa japanilaiset sijoittivat ulkomaisiin osakkeisiin ja obligaatioihin reilut 2 000 miljardia jeniä. Heinäkuussa yhteissumma supistui vajaaseen 800 miljardiin jeniin, joista 605 miljardia obligaatioihin.

Pääosa japanilaisten heinäkuun sijoituksista suuntautui euroalueelle: japanilaiset ostivat ranskalaisia obligaatioita 126 miljardilla jenillä ja osakkeita 17 miljardilla. Hollantilaisiin obligaatioihin japanilaiset sijoittivat 106 miljardia ja osakkeisiin 6 miljardia jeniä. Saksan markkinoille suuntasi 32 miljardia obligaatioihin ja 55 miljardia osakkeisiin.

Saksa oli ainoa maa, jossa osakesijoitusten osuus oli selkeästi suurempi kuin obligaatiosijoitusten. Tämä kuvastanee japanilaisten sijoittajien uskoa Saksan talouden alkavaan nousuun. Vastaavasti Hollannin ja Ranskan obligaatiosijoitusten suuri osuus kielii niiden Saksaa paremmista tuotoista. Sekä Hollannin että Ranskan 10 vuoden viitalainojen korko oli heinäkuun 15. päivänä kymmenen korkopistettä Saksaa korkeampi. Heinäkuun lopussa ero oli kasvanut 15 pisteeseen.

Ulkomaalaisten sijoitukset Japanin arvopaperimarkkinoille kasvoivat myös heinäkuussa. Ulkomaalaiset sijoittajat palasivat Japanin obligaatiomarkkinoille 146 miljardin jenin panoksella myytyään niitä kesäkuussa 2 000 miljardin arvosta.

Tuoreimmat osastosta