1999019063 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

TALOUSSANOMAT 24.9.1999

Julkaistu: 11.10.1999 15:39

OTSIKKO: Velkojille vaarattomat maksut

KYSYMYS:

Olen juuri saanut tiedon, että eräs asiakkaani on asetettu konkurssiin ja että konkurssipesä tulee vaatimaan takaisin konkurssivelallisen minulle maksamia saatavia, koska ne osuivat ns. takaisinsaantiajan sisälle. Kyseessä ei mielestäni ollut mitenkään poikkeuksellinen suoritus, koska toimitin hänelle tavaraa, jota hän vähittäisliikkeessään myy eikä saatava ollut edes kovin suuri. Vaikuttaako se asiaan, että konkurssivelallinen sattuu olemaan lähisukulainen? Nimimerkki Tukkukauppias.

VASTAUS:

Yleisen takaisinsaantisäännön mukaisesti saatu maksu tai muu suoritus peräytyy, jos sillä on sopimattomasti suosittu yhtä velkojaa toisten velkojien kustannuksella. Samoin suoritus peräytyy, jos velallisen omaisuutta on siirretty pois velkojien ulottuvilta tai velkoja on lisätty velkojien vahingoksi. Jotta peräytyminen olisi mahdollista, on velallisen täytynyt olla suoritusta tehdessään maksukyvytön tai kyseisen suorituksen on täytynyt johtaa velallisen maksukyvyttömyyteen. Toisen osapuolen on myös täytynyt tietää velallisen maksukyvyttömyydestä. Muussa tapauksessa takaisinsaantia ei voida vaatia.

Yleisestä takaisinsaantisäännöksestä on kuitenkin poikkeus, joka kattaa monia tilanteita. Tällainen poikkeustapaus on esimerkiksi kyseessä silloin, kun velallinen on suorittanut tavanomaisen maksun, jonka ei voida katsoa kokonaisuuden kannalta aiheuttaneen vahinkoa konkurssivelkojille. Tällaista maksua ei silloin tarvitse palauttaa konkurssipesälle.

Velkojien kannalta vaarattomana oikeustoimena voidaan siis pitää vain sellaista määräämistointa, joka ei ole voinut aiheuttaa velkojille vahinkoa. Oikeustoimen vahingollisuutta arvioitaessa on tutkittava myös onko oikeustoimi joko yksinään tai yhdessä muiden seikkojen kanssa ollut omiaan vähentämään yhden tai useamman velkojan jako-osuutta konkurssissa. Lain säännöksistä ei kuitenkaan löydy mitään nimenomaista oikeustoimen vahingollisuutta koskevaa kriteeriä, joten se on arvioitava tapauskohtaisesti.

Maksut velallisen läheiselle ovat myös oikeustoimen vahingollisuusarvioinnissa erityisasemassa. Velallisen läheisellä on mahdollisuus osoittaa, että velallinen ei pidennetyn määräajan kuluessa suoritetun maksun aikana ollut maksukyvytön eikä tullut maksun seurauksena maksukyvyttömäksi. Näin ollen todistustaakka suorituksen haitattomuudesta muita velkojia kohtaan on suorituksen saaneella osapuolella eli tässä tapauksessa sinun tulee näyttää, että kyseinen suoritus ei vahingoittanut muita velkojia.

Tuoreimmat osastosta