199904961 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Työajoissa melkoista heittelyä

Julkaistu: 25.8.1999 14:59

Työajoissa

melkoista

heittelyä

Virasto ei enää ole välttämättä mikään velttoilun linnake. Sekä lyhimmät että pisimmät vuosityöajat löytyvät nimittäin julkiselta sektorilta. Säännöllisen vuosityöajan pituus vaihtelee melkoisesti eri toimialoilla.

Pisimmillään vuosityöaika on tänä vuonna kaupan ja vakuutusalan yrityksissä, lyhimmillään pankeissa.

Tukku- ja vähittäiskaupassa sekä teollisuuden toimihenkilöillä vuosityöaika on pitkölomaisillakin yli 1 700 tuntia. Sen sijaan hotelleissa ja ravintoloissa, vakuutusalalla, teollisuuden työntekijöillä sekä etenkin pankeissa vastaavat työajat jäävät selvästi tuon rajan alapuolelle.

Teollisuudessa työajan pituuden vaihteluun vaikuttavat lomien lisäksi erilaiset työaikamuodot. Pankkitoimihenkilöiden vuosityöaikaa lyhentävät erityisesti muita aloja pidemmät vuosilomat.

Julkisella sektorilla jakso- ja viikkotyötä tekevien vuosityöajat ovat samankaltaiset kuin yksityisellä puolella. Kuntien toimistoaikaa ja valtion virastoaikaa noudattavien työaika sen sijaan on lyhimmillään noin 1 550 tuntia.

Tuoreimmat osastosta