199909769 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Sähköurakoitsijat epävarmoja rakentamisen kehitysnäkymistä

Julkaistu: 23.8.1999 16:20

Sähköliike Tekno Oy vuoden 1998 sähköurakoitsija

Sähköurakoitsijoiden näkemykset rakentamisen suhdanteiden kehityksestä ovat epäyhtenäiset Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton tekemän suhdannetiedustelun mukaan. Tämä voi olla liiton mukaan ilmaus lähitulevaisuuteen liittyvän epävarmuuden kasvusta.

Noin 40 prosenttia vastaajista olettaa rakennustuotannon pysyvän ennallaan, kolmasosa uskoo sen lisääntyvän ja noin neljäsosa otaksuu tuotannon vähenevän. Myönteisimmät odotukset sähkö- ja teleurakoitsijoilla on korjausrakentamisesta ja kovan rahan asuntotuotannosta.

Vajaalla 40 prosentilla urakoitsijoista työkanta on pysynyt ennallaan syyskuuhun 1998 verrattuna, ja hieman yli 40 prosentilla pienentynyt. Heikointa työkannan kehitys on itäisessä ja läntisessä Suomessa, myönteisintä Uudellamaalla.

Sähköurakoiden hintatason nousu on tasaantunut. Noin 60 prosenttia ilmoitti hintatason samaksi kuin puoli vuotta aikaisemmin. Odotukset hintatason kehityksestä ovat maltilliset.

Vuoden 1998 sähköurakitsijaksi on nimitetty Sähköliike Tekno Oy Kokkolasta. Yritys tekee sähköasennuksia vaativista teollisuuskohteista ja julkisista rakennuksista asuintaloihin, sekä suunnittelua ja sähkötarvikkeiden vähittäismyyntiä. Viime aikojen suurimmat kohteet ovat olleet Outokummun sinkkitehtaan laajennus ja Nesteen Kokkolan varasto.

Tuoreimmat osastosta