1999015105 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

SUOMESSA KILPAILUSAKKOJA EI VOI VÄHENTÄÄ, RUOTSISSA VOI

Julkaistu: 28.7.1999 0:00

Rooman sopimuksen kilpailulainsäädäntöä koskevan artiklan rikkomisesta määrättävät sakot eivät ole verovähennyskelpoisia Suomessa, vaikka yritykset voivat vähentää osan saamistaan sakoista verotuksessa. Sakkojen vähentämiskelpoisuus tai -kelvottomuus määritellään niiden luonteen perusteella.

Sakkojen vähennyskelpoisuus nousi esille tiistaina Ruotsin radion uutisen vuoksi. Radio kertoi, että metsäyhtiö MoDo saa vähentää verotuksessa 209 miljoonan kruunun sakot, jotka Euroopan unionin kilpailuviranomaiset määräsivät sille kilpailulain rikkomisesta.

Uudenmaan veroviraston mukaan asia ei ole yksioikoinen, mutta virastossa arvioidaan, että moinen ei ole mahdollista Suomessa. Verosihteeri Eero Kivelän mukaan käsitys perustuu Uudenmaan lääninoikeuden keväiseen päätökseen.

Tapauksessa EU:n komissio oli määrännyt suomalaiselle yritykselle 116 miljoonan markan sakon Rooman sopimuksen kilpailulainsäädäntöä koskevan artiklan rikkomisesta. Yrityksen mielestä sakko oli niin sanottu menettämisseuraus, joka on vähentämiskelpoinen. Lääninoikeus määritteli sakon rangaistusluonteiseksi maksuseuraukseksi. Oikeuden mielestä se ei ollut elinkeinon verottamista eikä siten myöskään vähennyskelpoinen. Korkein oikeus ei ole tehnyt asiasta päätöstä ainakaan vielä.

-Päätöksessä mainitaan myös kilpailurajoituslaki ja kilpailunrikkomismaksu. Hallituksen esityksessä kilpailunrikkomismaksu on mainittu maksuna, joka ei ole vähennyskelpoinen. On siis perusteltua katsoa, että vähennyskelpoinen ei ole myöskään sakko, joka määrätään Rooman sopimuksen perusteella, Kivelä sanoo.

Tuoreimmat osastosta