199903596 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

ALV-DIREKTIIVI MUUTTI KHO:N KANNAN OMAISUUDENHOIDON VEROLLISUUTEEN

Julkaistu: 15.5.1999 0:00

Salkunhoitajat eivät joutune taannehtivasti palauttamaan asiakkailta laskuttamiaan veroja

Teksti: Kai OvaskainenHeikki Tuuri Korkein hallinto-oikeus on päättänyt, että salkunhoitajan itsenäisesti päämiehensä lukuun tekemästä arvopaperi- ja johdannaiskaupasta maksettavasta palkkiosta ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa.

Heränneistä peloista huolimatta salkunhoitajat eivät silti joutune taannehtivasti palauttamaan asiakkailta laskuttamiaan veroja.

KHO:n päätöksen taustalla on EU:n arvonlisäverodirektiivi, jonka sanamuodoissa arvopaperikauppa ymmärretään laajemmin kuin arvonlisäverolaissa. Siksi KHO katsoo, että ennakkopäätöstä hakeneen yhtiön harjoittamaa omaisuudenhoitoa oli pidettävä arvonlisäverolain tarkoittamana arvopaperikauppana. Tällöin salkunhoitopalveluista saadut palkkiot eivät ole arvonlisäverollisia.

Salkunhoitajat eivät saa jättilaskua uudesta linjasta

Uudesta tulkinnasta ei ole odotettavissa jättilaskua salkunhoitajille.

Vaikka verottajan omaa linjausta joudutaan odottamaan vielä joitakin kuukausia, pitää Verohallituksen ylitarkastaja Päivi Laatikainen todennäköisenä, että kyseiset palvelut katsotaan verottomiksi vasta tuoreesta päätöksestä alkaen.

-Taustalla tässä on KHO:n vuonna 1995 samanlaisesta toiminnasta tekemä päinvastainen päätös. Ja lähtökohta on se, että uutta linjaa sovelletaan vasta päätöksestä eteenpäin.

Laatikaisen mukaan on kuitenkin joitakin perusteita myös sille, että tulkinta ulotettaisiin alkamaan jo elokuusta 1996. Tällöin astui voimaan sijoituspalveluyrityksistä annettu laki, johon KHO päätöksessä myös viittaa.

Vanhasta tulkinnasta harmia yksityisasiakkaille

Vaikka verottaja päätyisi väljempään tulkintaan ja hyväksyisi verottomuuden taannehtivasti, ei Laatikaisen mukaan salkunhoitajayhtiöitä ole odottamassa suuret vaateet.

Tosiasiassa niiden yritysasiakkaat eivät ole kärsineet verottajan aiemmasta tulkinnasta, koska ne ovat yleensä pystyneet vähentämään maksetun veron omista veroistaan.

Sen sijaan yksityisasiakkailta jonkinlaisia palautuspyyntöjä voi tulla, koska alv on jäänyt heidän tappiokseen. Nämäkään vaateet eivät veisi salkunhoitajia perikatoon, koska yhtiöt voisivat rahastaa palautukset verottajalta ennen eteenpäin tilitystä.

Tuoreimmat osastosta