19990456 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

PUUKAUPASSA EI VOIDA PALATA HINTASUOSITUKSIIN

Julkaistu: 6.5.1999 0:00

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä:

Maa-ja metsätalousministeri Kalevi Hemilän mielestä tulevaisuuden puukaupassa ei ole paluuta hintasuositussopimuksiin. Hemilän mielestä vuoropuhelu markkinaosapuolten välillä tulisi kuitenkin säilyttää, koska siitä saadut kokemukset ovat hyvät.

-Jonkinasteinen keskusteluyhteys olisi järkevää säilyttää. Yhteyksien katkaisu ei ole kummankaan tahon etujen mukaista. Se on kuitenkin markkinaosapuolten asia ja heidän täytyy se keskenään sopia.

Hemilän kanta tukee metsäteollisuuden näkemystä. MTK:n puheenjohtaja Esa Härmälä on toivonut hintasopimusjärjestelmään voitavan vielä palata tai vaihtoehtoisesti voimistaa Metsäliiton ja metsänhoitoyhdistysten asemaa markkinoilla.

Niin Hemilä kuin Helsingin yliopiston puumarkkinatieteen professori Heikki Juslin viittaavat vuoropuhelulla paikallisten metsänhoitoyhdistysten ja ostomiesten suuntaan. Kun ostajien ja yhdistysten keskusteluyhteys toimisi, myös vähemmän aktiivisten myyjien puu saataisiin herkemmin liikkeelle.

Metsänhoitoyhdistysten nykyinen rooli myydä puuta metsänomistajien valtuuttamana on Hemilän mukaan hyvä ja käytäntö turvaa myyjien asemaa. Valtion puuttumiseen puukauppaan ei Hemilän mukaan ole mitään syytä.

Organisaatiot vedetty tiukoiksi

Metsäteollisuuden puunhankinnan tehostaminen on venyttänyt hankintaorganisaatiot tiukoiksi, ja ostomäärät henkilöä kohti ovat kasvaneet suuriksi.

-Ajankäytön ratkaiseva lisääminen asiakassuhteiden luomiseen ja hoitamiseen on nykyisissä organisaatioissa käsittääkseni hyvin vaikeaa, arvioi Juslin.

Hänen mielestään ostohenkilöstön markkinointiosaamisen kehittämisessä, työn rationalisoinnissa ja henkilöstöhallinnossa on kuitenkin vielä käyttämättömiä mahdollisuuksia.

Juslin arvioi, ettei yhteistyön lisääminen paikallistasolla välttämättä nosta puunhankinnan kustannuksia, vaan tietotekniikan hyväksikäytön lisäämisestä saadut säästöt voitaisiin siirtää takaisin asiakassuhteiden hoitoon.

Mahdollisuuteen ulkoistaa teollisuuden puunostoja UPM-Kymmenen jo pienessä mittakaavassa kokeilemalla tavalla Juslin suhtautuu epäilevästi. Tämä sitoisi suuria pääomia ja luottamuksen rakentaminen olisi uudella ostajalla vaikeaa. Myös Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Poranen suhtautuu ulkoistamiseen kielteisesti.

Tuoreimmat osastosta