1999011558 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

OSAKEINDEKSILAINA ON SIJOITTAJAN PALIKKATESTI

1.5.1999 0:00

Yksi parhaista sijoitusneuvoista on ´sijoita vain sellaisiin asioihin, jotka ymmärrät´. Tälle kriteerille osakeindeksilaina on mielenkiintoinen testi. Osakeindeksilainassa sijoittaja ei saa korkotuloa, vaan sovitun osuuden nimetyn osakekorin tai osakeindeksin tuotosta. Lisäksi sijoituksen pääoma säilyy kokonaan tai mahdollinen tappio on rajoitettu. Parhaimmillaan ehdot ovat sijoittajan kannalta hyvin selkeät ja sijoituspäätökseen kannustavat.

Jos sijoittaja haluaa ymmärtää myös sen, miten sijoituksen tuotto määräytyy, sijoituspäätöksen kynnys nousee, eikä välttämättä jokainen sijoitusten myyjäkään osaa tyhjentävää selitystä antaa. Vaikeus johtuu siitä, että indeksilaina on osittain johdannaissijoitus.

Sijoitusmuotona indeksilaina on sukua vaihtovelkakirjalainalle, optiolainalle ja yhdistelmärahastolle. Kaikissa näissä on pyritty yhdistämään osakemarkkinoiden hyvä tuotto korkosijoituksen pienempään riskiin. Myös indeksirahasto on indeksilainan serkku, koska niiden tuotto määräytyy samalla tavalla. Indeksirahastossa riski on kuitenkin suurempi.

Viime aikoina osakeindeksilainoja ovat markkinoineet Merita, Handelsbanken, Ålandsbanken ja Leonia. Tällä hetkellä uusmyynnissä on vain Leonian Euro Stoxx -indeksiin sidottu laina. Ainakin Ålandsbanken on tuomassa keväällä myyntiin uuden lainan, ja Meritassa suunnitellaan raaka-aineiden hintaindeksiin sidotun indeksilainan tuomista markkinoille.

Indeksilainoilla voi käydä kauppaa kesken laina-ajan. Varovaisen sijoittajan kannattaa yleensä hankkia indeksilaina uusmerkinnässä ja pitää laina sijoitusajan loppuun asti. Kaupankäynti muuttaa indeksilainan luonnetta sijoituskohteena lainasta lähemmäs osake- tai johdannaissijoitusta, mikä vaatii sijoittajalta enemmän taitoa ja merkitsee koko laina-ajan sijoitukseen verrattuna isompaa tappioriskiä.

Kaksi sijoitusta yhdellä kertaa

Sijoittaja tekee indeksilainaa ostaessaan ikään kuin kaksi eri sijoitusta. Hän ostaa joukkolainan ja vaihtaa korkotuoton osakkeiden osto-oikeuteen eli optioon. Nimellispääoman säilyttämiseksi sijoituksen järjestäjä tekee korkosijoituksen, jonka arvo lainan erääntyessä on esimerkiksi sijoitettu 100 markkaa.

Esimerkiksi viiden vuoden sijoitukseksi 3,5 prosentin korolla riittää noin 84 markkaa ja 16 markkaa voidaan siten käyttää osakkeiden osto-oikeuden eli option ostoon. Optio oikeuttaa lainan järjestäjän ostamaan osakekorin viiden vuoden päästä merkintäpäivän hintaan.

Eräpäivänä option arvo on päivän kurssi miinus merkintäpäivän kurssi ja tuotto saadaan option myynnillä. Käytännössä tuoton määräytymisessä käytetään useista loppuvaiheen päivistä laskettua keskiarvoa, jotta päättymispäiväksi mahdollisesti osuva huono markkinatilanne ei lisäisi sijoituksen riskiä.

Osakeindeksilainan tuottokerroin määräytyy option merkintäaikaisen hintatason mukaan. Jos esimerkin optio maksaa 32 markkaa, indeksilainan haltija saa 16 markalla option puolikkaan ja tulevaisuudessa 50 prosenttia osakekorin tuotosta.

Osakeindeksilainojen ehdot reagoivat voimakkaasti markkinatilanteeseen. Tällä hetkellä merkittävänä olevan Leonian osakeindeksilainan konservatiivinen vaihtoehto lupaa sijoittajalle 65 prosenttia Euro Stoxx-indeksin tuotosta 7 vuodessa.

Pari vuotta sitten Handelsbanken markkinoi vastaavaan indeksiin sidottua alunperin ruotsalaista lainaa, jossa tuottokerroin eli osallistumisaste oli 100 prosenttia. Ehdot ovat heikentyneet, koska indeksilainan rakennuspalikoista korot ovat laskeneet ja optioiden hinnat ovat nousseet. Optioiden hintoja nostaa matala korkotason lisäksi suuri osakehintojen vaihtelu eli volatiliteetti.

Riskillä voi parantaa tuottokerrointa

Tuottokerrointa voi parantaa riskiä lisäämällä. Edellämainitun Leonian indeksilainan tuottohakuinen vaihtoehto lupaa osakeindeksin tuoton 140-prosenttisena. Tässä lainassa myös pääoman osittainen menettäminen on mahdollista, sillä 100 markan lainaosuus maksaanoin 122,50 markkaa. Ylihinnalla ostetaan lisää optioita. Eli jos osakeindeksi ei tuota haluttuun tapaan, riskinä on menettää reilun parinkympin ylihinta. Lisäksi tuotto lasketaan nimellishinnalle eikä ostohinnalle. Yleensä myynti- eli emissiohinnasta ilmoitetaan laina-esitteissä vain, että se on vaihtuva. Ostohinta on kuitenkin aina syytä selvittää ennen sijoituksen tekoa.

Sekä Leonian lainassa että muissakin viimeaikaisissa järjestelyissä on taustalla olevan optiojärjestelyn hintaa alennettu tuottokaton avulla. Leonian indeksilainassa tuottoa ei makseta indeksin 90 prosentin nousun ylittävältä osalta.

Konservatiivisessa vaihtoehdossa maksimituotto on siten 58,5 prosenttia, jos myyntihinta on yhtä suuri kuin nimellishinta. Arvonnousu vastaa 7 vuoden laina-ajalla 6,7 prosentin keskimääräistä vuosituottoa. Tuottohakuisessa vaihtoehdossa keskimääräinen vuosituotto on 8,7 prosenttia, kun huomioon otetaan myös maksettu ylihinta.

Tuottokatto on oleellinen osa indeksilainan ominaisuuksista. Sijoittajan kannattaa laskea itse tai lasketuttaa sijoituksen myyjällä kuinka hyvä oman sijoituksen maksimituotto on koko laina-ajalle sekä keskimäärin yhtä vuotta kohti. Vuosikohtaisen tuoton laskemisessa yksinkertainen jakolasku antaa liian hyvän tuloksen, joten kannattaa varmistaa, että sijoituksen myyjä osaa laskea tuoton korkoa korolle kaavan mukaan.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?