1999010583 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

MUUTTOLIIKKEEN PATOAMINEN VOI ALENTAA BRUTTOKANSANTUOTETTA

Julkaistu: 21.4.1999 0:00

Tilastokeskuksen pääjohtaja Timo Relander:

Tilastokeskuksen pääjohtaja Timo Relanderin mielestä kasvukeskuksiin valuvan muuttoliikkeen patoaminen vaatisi järeitä toimenpiteitä.

-Eurooppalaiset kokemukset ovat osoittaneet, että tarvitaan tavattoman voimakkaita toimenpiteitä, jotta tällaista luontaista kehitystä voitaisiin vastustaa. Järkevä linja varmaankin on se, että pyritään maakunnallisiin keskuksiin, joissa on riittävä synergia ja kriittinen massa perustoimintojen ylläpitämiseen, sanoo Relander.

Relander on tarkastellut muuttoliikkeen ja bruttokansantuotteen kehitystä kuluvan vuosikymmenen aikana: nyt hän haluaa nostaa esiin kysymyksen siitä, vaikuttaako kasvanut muuttoliike suoraan bkt:ta nostavasti.

-Ei se suhde ehkä niin kiinteä ole, mutta jos ihmiset siirtyvät alhaisen tuottavuuden tehtävistä tai työttömyydestä korkeamman tuottavuuden tehtäviin, niin silloin muuttoliike olisi tuotannon kasvun edellytys.

Tätä taustaa vasten muuttoliikkeen patoaminen järeillä yhteiskunnallisilla keinoilla saattaisi heijastua bruttokansantuotteeseen sitä alentavasti.

Todellinen liikkuvuus lukujakin suurempi

Tuoreimpien väestötilastojen mukaan Suomen sisäinen muuttoliike voimistui viime vuonna. Ihmisten lisäksi myös uudet yritykset ja työpaikat keskittyvät yhä voimakkaammin Etelä- ja Länsi-Suomeen.

Viime vuonna asuinkuntaa vaihtoi 256 000 henkilöä, jossa on lisäystä vuosikymmenen alun pohjatasolta 70 000-80 000 henkilöä. Muuttolukujen arvioidaan jossain määrin aliarvioivan väestön ja työvoiman todellista liikkuvuutta, sillä työssäkäyntialueet ovat viime vuosina laajentuneet. Nykyisin arviolta 30 prosenttia työllisistä käy töissä asuinkuntansa ulkopuolella.

Tuoreimmat osastosta