1999013963 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

SDP:N UUDET MINISTERIT TUOMIOJA, RASK JA KOSKINEN

Julkaistu: 14.4.1999 0:00

Sosiaalidemokraattien ministeriryhmään uudessa hallituksessa nousee kolmeuutta nimeä. Sosiaalidemokraattista eduskuntaryhmää johtavasta Erkki Tuomiojas-ta, 52, tulee kauppa- ja teollisuusministeri, eduskuntaryhmän varapuheenjohta-jasta Maija Raskista, 48, opetusministeri ja kansanedustaja Johannes Koskises-ta, 44, oikeusministeri.Sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä hyväksyi tänään yksimielisesti Sdp:n puo-luehallituksen esityksen ministerinsalkkujen jakamisesta. Sdp:n puheenjohtajaPaavo Lipponen jatkaa pääministerinä ja kansanedustaja Tarja Halonen ulkominis-terinä. Työministeriksi siirtyy edellisen hallituksen sosiaali- ja terveysmi-nisteri, kansanedustaja Sinikka Mönkäre.Hallituksesta joutuivat syrjään kauppa- ja teollisuusministerinä toiminutAntti Kalliomäki, työministerinä ollut Liisa Jaakonsaari, hallintoministerinätoiminut Jouni Backman ja toisena valtiovarainministerinä toiminut Jouko Skin-nari.Sdp:n puoluehallitus teki eduskuntaryhmälle salkkujaosta yksimielisen esityk-sen. Puoluehallituksessa keskusteltiin lähinnä opetusministerin tehtävästä,johon oli tarjolla mm. kansanedustaja Leena Luhtanen. Asian ratkaisivat Raskineduksi aluepoliittiset perusteet. (Startel - STT)

Tuoreimmat osastosta