199906119 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

TYÖRYHMÄ ESITTÄÄ: FINANSSITAVARATALOJEN VALVONNASTA ERILLISLAKI

8.4.1999 0:00

Pankkien ja vakuutusyhtiöiden muodostamien finanssitavaratalojen valvonnan tehostamiseksi pitäisi säätää erillinen laki. Tätä mieltä on vakuutus- ja rahoitusvalvonnan kehittämistä tutkinut työryhmä, joka luovutti eilen muistionsa ministeri Jouko Skinnarille (sd). Työryhmä ehdottaa, että päävastuu valvonnasta annettaisiin huhtikuun alussa aloittaneelle Vakuutusvalvontavirastolle tai Rahoitustarkastukselle. Vastuullisella valvojalla olisi oikeus saada tietoja kaikista ryhmittymään kuuluvista yrityksistä. Samoin se saisi tehdä tarkastuksia kaikissa näissä yrityksissä.

Päävalvoja saisi myös koota tiedot koko ryhmittymän taloudellisesta asemasta ja ilmoittaa ne toiselle valvontaviranomaiselle sekä esittää tarpeellisia toimia.

Työryhmä yhdenmukaistaisi Ratan ja Vakuutusvalvontaviraston valvontavaltuuksia. Se ehdottaa, että vakuutuslakia täydennetään vastaavilla markkinoinnin valvontaa koskevilla säännöksillä kuin luottolaitoslaissa.

Tällöin viranomaiset voisivat asettaa vakuutusyhtiön markkinointikieltoon ja viedä sen markkinatuomioistuimeen, jos se markkinoisi säännösten vastaisesti.

Työttömyysturva vakuutusvalvojalle

Riippumattomien sijoitusneuvojien ja sijoitustuotteita tarjoavien yritysten rajanvetoa halutaan selkeyttää. Asiamiehille vaaditaan velvollisuutta ilmoittaa yhtiöt, joiden edustajana hän toimii tuotetta esitellessään.

Työryhmä laajentaisi kuluttajavalituslautakunnan toimivaltaa arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettuihin kuluttajasuhteisiin.

Työryhmän mielestä myös työttömyyskassajärjestelmän lainsäädäntö ja valvonta pitäisi erottaa toisistaan. Se siirtäisi työttömyysvakuutusrahaston ja työttömyyskassojen talouden valvonnan uuteen Vakuutusvalvontavirastoon.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?