1999015370 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

VM:N TYÖRYHMÄ: SIJOITUSMARKKINOINNIN VALVONTAA KEHITETTÄVÄ

7.4.1999 0:00

Valtiovarainministeriön asettama Vakuutus- ja rahoitusvalvonnan kehittämistyö-ryhmä vaatii sijoitustuotteiden markkinoinnin ja finanssitavaratalojen valvon-nan kehittämistä.Tänään muistionsa jättäneen työryhmän tehtävänä oli erottaa vakuutussektoriinliittyvä lainvalmistelu ja muu norminanto varsinaisesta valvontatehtävästä.Tämän kuun alussa aloittaneen Vakuutusvalvontaviraston ja Rahoitustarkastuksentarvetta tiiviiseen yhteistyöhön korostetaan muistiossa. Valvontavaltuuksienyhtenäistämisen lisäksi työryhmä ehdottaa, että vakuutuslainsäädöntöä täydenne-tään vastaavilla markkinoinnin valvontaa koskevilla säännöksillä kuin luotto-laitostoiminnasta annetussa laissa. Tämä tarkoittaisi muun muassa toimintakiel-lon asettamista.Sekä riippumattomien sijoitusneuvojien että toisaalta sijoitustuotteita tarjoa-vien yritysten asiamiesten välistä rajanvetoa selkiytettäisiin ehdotuksenmukaan. Asiamiehille tulisi olla velvollisuus ilmoittaa ne yhtiöt, joiden edus-tajana asiamies tuotetta esitellessään toimii.Työryhmä ehdottaa myös erillistä lakia rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvo-miseksi. Koordinoivan viranomaisella olisi oikeus koota tiedot koko ryhmitty-män taloudellisesta asemasta ja vaihtaa niitä toisen valvontaviranomaisenkanssa salassapitosäännösten estämättä. Myös holding-yhtiöiden omistajien jajohdon luotettavuuden ja sopivuuden varmistamisen pitäisi onnistua samassa laa-juudessa kuin toimiluvan omaavassa yrityksessä.Työttömyysvakuutusrahaston ja työttömyyskassojen talouden valvontaa ehdotaansiirrettäväksi Vakuutusvalvontavirastoon.-Uutistoimisto Startel, Helsinki, Maarit Huhtaniemi, +358-9-1224052

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?