1999085 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

MITÄ AHNEUS OIKEIN ON?

Julkaistu: 26.3.1999 0:00

Eduskuntavaalikampanjan yhteydessä pauhattiin ahneudesta niin poliitikkojen, pappien kuin ay-johtajienkin suulla. Yhtenä perusteluna oli, että tuoton vaatiminen sijoitukselta on ahneutta ja siksi erityisesti osinkoja tulee verottaa nykyistä enemmän.

Samaan aikaan lehtien yleisön-osastoilla säästötilien omistajat haukkuivat pankkeja, jotka alensivat tilien korkoja. Tästä voi päätellä, että toisille sijoituksille pitää maksaa korkoa mutta toisille ei. Koron oikeutus on katsojan silmässä.

Osinko on osakkeen omistamisesta eli pääoman lainaamisesta maksettavaa vuokraa kuten pankkitalletuksestakin (pankille lainatusta rahasta) saatu korko. Työvoimansa toiselle luovuttava saa vastaavalla tavalla palkkaa. Työvoima ja pääomat ovat raaka-aineiden ohella yhtäläisiä tuotannontekijöitä, joiden käyttämisestä on maksettava.

Vertaus on toimiva, sillä pääoman ja työvoiman markkinahinnat ratkaisevat usein tuotannon sijoittumisen ja yhteiskuntien hyvinvoinnin. Pää-oman hinta määräytyy rahoitusmarkkinoilla, ja työvoiman perushinnoista sovitaan useimmiten tulopoliittisessa neuvottelupöydässä. Kummassakin tapauksessa pyritään hinnan maksimointiin.

Jos pääoman hinta painuu kysynnän ja tarjonnan lain perusteella liian matalaksi tai pääoman tuottoa verotetaan liiaksi, pääomat karkaavat muille maille. Ne eivät hakeudu kohteisiin, joista saatu hinta on liian matala verrattuna rahan lainaamiseen liittyvään riskiin.

Suomessa näkee joka päivä tapauksia, joissa työntekijä mieluummin pysyy työttömyyskortistossa kuin ryhtyy elättämään itseään. Syy on yksinkertainen: työstä maksettava palkka ei tuota samaa elintasoa kuin joutenolo. Eikö tätä pitäisi kutsua ahneuden suosinnaksi, kun jostakin tuotannontekijästä maksetaan korvausta ilman toiminnan suorittamista?

Jos markkinoilla olisi kylliksi kilpailua, työvoiman, pääomien ja raaka-aineiden välillä ei olisi epäsuhtaa. Jos jostakin tekijästä olisi pulaa, hinnat nousisivat. Tällöin markkinoille tarjoutuisi tilaisuus tarjonnan lisäämiseen.

Pääomien korkoihin kohdistuvat intohimot eivät tällä hetkellä johdu rahan kalliista hinnasta, vaan osakesijoitusten korkeasta tuotosta. Se on viittaus epätasapainoon. Vaikka raaka-aineet ja pääoma ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen halpoja, työvoima on poikkeuksellisen kallista, vaikka siitäkin on suuri ylitarjonta. Eihän sen niin pitäisi olla. Rahan ja työn pitäisi molempien olla halpaa, koska kumpaakin on liikaa.

Pääomia kannattaa mieluummin pyörittää osakemarkkinoilla kuin investoida työllistävään tuotantoon. Tästä voi päätellä, että työvoiman vuokraajat vaativat liian kovaa vuokraa työpanoksestaan ja aiheuttavat häiriöitä kokonaismarkkinoille.

Tasapaino ei kuitenkaan palaudu pääoman tuoton kovemmalla verotuksella, vaan laskemalla työvoiman kokonaishintaa.

Tuoreimmat osastosta