1999017649 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

KOTINI ON PANKKINI

Käyttelytilien kustannuksissa on jopa satojen markkojen eroja kuukaudessa

20.3.1999 0:00

Kotitalouksien kustannukset maksuliikenteen hoitamisessa vaihtelevat suuresti. Kaikkein eniten vaikuttavat rahankäyttäjän omat tottumukset. Oman tilinkäytön muuttaminen perinteisestä tiskiasioinnista automaattien tai internetin käyttöön säästää lyhyessä ajassa jo satasia. Tilin aktiivikäyttäjällä myös oikean pankin ja sopivimman käyttötilin valinta voi kääntää muutaman kympin kustannukset kuukaudessa muutaman kympin tuotoksi.

Yleensä pankin valinnassa ratkaisee eniten asuntolainan hinta, jolloin muutaman prosenttiyksikön hinnan erot voivat vaikuttaa jo satasia kodin kuukausimenoihin. Osa pankkiasiakkaista arvostaa myös eniten oman pankkinsa sujuvia arvopaperipalveluita. Näiden palveluiden lisäksi oman käyttötilin ominaisuudet kannattaa silloin tällöin käydä läpi laskimen kanssa.

Oman talouden käyttötiliselvityksessä vertailtiin erilaisten pankkiasiakkaiden nettokustannuksia eli korkojen ja palvelumaksujen erotusta. Vertailuhenkilöinä käytettiin keskimääräistä selvästi aktiivisempia käyttötilinsä käyttäjiä, mikä korostaa eri tilien eroja ja suosii jonkin verran pakettihinnoiteltuja tilejä tapahtuma- tai palvelukohtaisesti hinnoiteltujen kustannuksella.

Karkean jaon mukaan pankkien tämänhetkisistä asiakkaista lähes puolet käyttää maksamiseen pääasiassa maksuautomaatteja ja kolmannes on jo tottuneita päätepankkipalveluiden käyttäjiä. Tiskiasiakkaiden osuus on vajaa neljännes. Rahankäyttötottumukset muuttuvat nopeasti itsepalvelujen suuntaan. Suurelta osalta tilinkäyttötottumuksia määrää se, mitkä palvelumuodot ovat olleet käytössä asiakkaan aloittaessa omaa pankkiuraansa. Siten pankin internetasiakas on yleensä tiskimaksajaa nuorempi.

Porkkanoita tarjolla

Pankit tarjoavat parhaille asiakkailleen etuja sekä käyttelytilien koroissa että palvelumaksuissa. Kakkospankissaan asioidensa hoitaja on myös kakkosasiakas. Siten vanha ajatus tilin pitämisestä mahdollisimman monessa pankissa ei ole enää kustannuksiltaan kannattavaa.

Kaikkein jyrkin asiakkaiden erottelu on tällä hetkellä käytössä Leonialla. Etu- tai kanta-asiakkaat saavat 75 prosentin alennuksen 30 markan palvelupaketista ja 15 markan online-paketista. Lisäksi tilin korko on kanta-asiakkaille yksi prosentti ja etuasiakkaille kaksi prosenttia, mutta kakkosasiakkaille tili on koroton. Leonian tili menestyi hyvin vertailussa, jossa tili oli asiakkaiden ykköstili. Kakkosasiakkaille Leonia-tili on kuitenkin selvästi kallis.

Merita on parhaillaan rakentamassa omaa kanta-asiakasjärjestelmäänsä, joka sisältänee samankaltaisia elementtejä kuin Leonia-tili. Toistaiseksi on tiedossa vain käyttelytilin hinnan lasku yhdestä prosentista 0,4 prosenttiin.

Osuuspankit ovat käynnistämässä omaa platinajärjestelmäänsä, jossa kerätään palvelumaksujen maksamiseen sopivia pisteitä kaikesta asiakkuudesta. Esimerkiksi 200 000 markan laina antaa pisteitä 240 markan arvosta. Osuuspankkien järjestelmä on kaikkein monimutkaisin, mutta sekin kannustaa keskittämään pankkiasiointiaan yhteen pankkiin.

Tällä hetkellä Merita, Leonia ja Mandatum palkitsevat asiakkaitaan kaikkein uusimpien palvelumuotojen käytöstä eli internetasiakkaan kuukausipaketin hinta on alhaisempi kuin muiden palveluiden käyttäjän hinta. Muutamat pankit laskuttavat jo erikseen myös maksuautomaatin käytöstä.

Tilin saldon kasvaminen vähentää palvelumaksuja melkein kaikilla pankeilla vain Mandatum , Handelsbanken ja Ålandsbanken veloittavat kaikkia asiakkaita samalla periaatteella. Tilin saldon kasvaminen nostaa myös asiakkaan saamia korkotuloja. Käyttelytiliä ei kuitenkaan yleensä voi pitää kovin hyvänä sijoituskohteena.

Tiskiasiakkaat maksavat eniten

Tiskiasiakkaat maksavat tilinkäytöstään selvästi muita enemmän kaikissa pankeissa. Tiskimaksu ei yleensä kuulu mihinkään palvelupaketteihin, ja siitä peritään 5-12 markan palvelumaksu. Tiskillä runsaasti asioivat henkilöt maksavatkin herkästi useita satoja markkoja palvelumaksuja. Nykyiset sitkeät tiskiasiakkaat ovat ehtineet kuulla jo kymmeniä suosituksia nykyaikaisemmista asioiden hoitotavoista. Moni maksaa kuitenkin palvelumaksut mielellään tukeakseen tutun pankkineidin työllisyyttä.

Vain Mandatumilla palvelu kuuluu maksupalvelupaketin piiriin. Mandatumissa tai sitä edeltäneessä Interbankissa ei kuitenkaan ehtinyt muodostua aktiivista tiskiasiakkaiden joukkoa, joten Mandatum voi siksi olla nyt kilpailijoitaan höylimpi.

Okopankin suurisaldoiset asiakkaat eivät maksa lainkaan palvelumaksuja tiskiasioinnista. Bonusjärjestelmän muutos heinäkuussa nostaa kuitenkin monien tiskiasiakkaiden hintoja selvästi.

Korko erottaa jyvät akanoista

Oman talouden vertailussa myös tilin korko vaikutti ratkaisevasti tilien paremmuuteen. Vertailun alhaisimmat korot olivat 0,25 prosenttia ja korkeimmat kaksi prosenttia. Korkoehdoltaan kärkeen nousee Mandatumin käyttötili, jossa maksetaan kahden prosentin korko päiväsaldolle eikä kuukauden alimmalle saldolle niin kuin yleensä. Jos tiliä käytetään tasaisesti päiväkorollisella tilillä maksetaan korkoa ylimmän ja alimman saldon keskiarvolle. Siten päiväkorollisesta tilistä saatava etu on sitä suurempi, mitä enemmän tilin saldo vaihtelee.

Ruotsissa käyttötileille maksetaan yhä jopa neljän prosentin korkoja. Toisaalta myös palvelumaksukäytäntö on ankarampi ja esimerkiksi asuntolainat hiukan Suomea kalliimpia. Suomessa kahden prosentin yläraja seuraa tuloverolaista. Yli kahden prosentin korkotulo on veronalaista tuloa. Vuosikymmenen alussa korkeampien korkojen aikana käyttötiliin oli usein rakennettu myös sijoitustilin ominaisuuksia siten, että tietyn summan ylittävälle saldolle maksettiin korkeampaa korkoa. Tällaiset mallit voivat tulla uudelleen käyttöön vain, jos markkinoiden korkotaso selvästi nousee nykyisestä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?