KYSYMYKSET JA PUOLUEIDEN VASTAUKSET

Julkaistu:

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

1. Periaatteessa kyllä

2.Noin 30 %

3. Ei

4. Koska sijoitusrahastot ovat, pitäisi talletusten ja joukkolainojenkin olla.

5. Kyllä.

6. Kyllä.

7. Kyllä.

8. Nykyistä 200 000 markan verottomuusrajaa voitaisiin laskea.

9. Kuntien harkinnan mukaisesti kyllä.

10. Kuntien liikkumatilaa voidaan lisätä, mutta verotaso kuntien harkinnassa.

11. Kokeilun tulokset on arvioitava ennen uusia päätöksiä.

12. Maksujen alentaminen olisi iloinen asia, mutta kuntatalouden paineet huomioon ottaen tuskin mahdollista.

Suomen Keskusta

1.Ei, osa perinteisestä pankkisäästämisestä on pidettävä verottomana.

2. 28 %. On muistettava, että osasta omaisuutta maksetaan varallisuusvero ja myyntivoittoja verotetaan ankarasti. Pääomien hankkimiseksi saaduista tuloista on maksettu tulovero.

3. Verovapaus on perusteltu niille käyttelytileille, joille ei makseta merkittäviä korkoja.

4. Ei, osa perinteisestä pankkisäästämisestä on pidettävä verottomana.

5. Ei, sillä monet pitävät rahasto-osuutta talletussäästämiseen rinnastettavana.

6. Ei

7. Ei

8. Veronkiertomahdollisuuksia on tukittu. Säästöhenkivakuutukseen ei liity merkittäviä veropoliittisia ongelmia.

9. Ei, niitä verotetaan pellon ja metsän tuoton kautta.

10. Nykyinen.

11. Vähennys pitää vakinaistaa koko maassa ja vähennyksen määrä on nostettava 10 000 markkaan työllisyyden parantamiseksi ja harmaan talouden karsimiseksi.

12. 1 000 mk on hyvä, kotihoidontuki on nostettava 1 900 markkaan.

Kansallinen Kokoomus

1. Lähtökohtaisesti kyllä.

2. 28 %

3. Kyllä

4. Nykyinen käytäntö hyvä.

5. Lähtökohtaisesti kyllä.

6. Ei

7. Ei

8. Nykyinen käytäntö hyvä.

9. Ei

10. Nykyinen enimmäistaso.

11. Kyllä

12. Nykyinen taso hyvä.

Vasemmistoliitto

1. Periaatteessa kyllä, mutta lainsäätäjä voi tukea verotuksellisesti hyviä tarkoituksia palvelevia sijoitusmuotoja tai -kohteita.

2. 30-31 %

3. Verovapaus tulisi lakkauttaa jonkin kohtuullisen ajan kuluttua.4. Kyllä

5. Kyllä

6. Kyllä. Osinkotulot ovat nyt saajalleen käytännöllisesti katsoen verottomia. Verrattuna työn verottamiseen se ei voi olla oikein.

7. Verottajan ei tulisi tukea sitä eläketurvan hankintaa, joka kohdistuu alle 65-vuotiaan eläkkeeseen.

8. Se ei ole oikeudenmukaista.

9. Ei kantaa.

10. Nykyinen taso voitaisiin kaksinkertaistaa asteittain useamman vuoden aikana.

11. Kokeilun tulokset on syytä selvittää. Periaatteessa olemme tukimallin kannalla ja vieroksumme vähennysjärjestelmää.

12. Taso keskituloiselle oikea.

Ruotsalainen kansanpuolue

1. Ei, kotitalouksien pienimuotoista säästämistä ei pidä verottaa ollenkaan.

2. 28 %

3. Kyllä

4. Varallisuusverotus pitäisi poistaa.

5. Varallisuusverotus pitäisi poistaa.

6. Ei, vastustamme kaksinkertaista verotusta.

7. Ei, se on kaikin puolin mielekäs säästömuoto.

8. Emme pidä sitä ongelmana.

9. Ei ole syytä lisätä maatalouden kannattavuusongelmaa.

10. Nykyinen haarukka sopiva.

11. Kyllä

12. Maksujärjestelmä on juuri uudistettu kannustinloukkujen vähentämiseksi, eikä sitä ole tarvetta muuttaa.

Vihreä liitto

1. Kyllä

2. 30 %

3. Tuskin ainakaan pienten talletusten.

4. Kyllä

5. Kyllä

6. Jos pääomaveroa ei nosteta, niin kyllä.

7. Veronkierto pitää estää.

8. Väärin.

9. Suojelumetsien pitää olla verovapaita. Voisi harkita metsämaan osalta, jos ansiotulojen verotusta vastaavasti alennetaan. Maatalousmaan verottaminen ei ole järkevää, kun samanaikaisesti maataloudelle maksetaan tukiaisia.

10. Kuntien harkintavaltaa pitäisi laajentaa.

11. Kyllä, koko maahan.

12. Sopiva, suurituloisten maksimia voisi korottaa.

Suomen Kristillinen Liitto

1. Ei

2. 28 % hyvä, luovutusvoittojen veroprosentti voitaisiin sitoa enemmän omistusaikaan.

3. Kyllä

4. Varallisuusverosta tulisi luopua, siihen saakka eräiden talletusten verovapaus voi jatkua.

5. Kyllä

6. Ei

7. Muuten ennallaan, mutta vähennysoikeuden ei tarvitsisi olla perhekohtainen.

8. Oikein

9. Ei

10. Nykyinen lienee liian korkea.

11. Kyllä, pitäisi laajentaa koko maahan.

12. Nykyinen maksu on keskituloiselle so

Nuorsuomalainen Puolue

1. Kyllä

2. 28 %

3. Kyllä

4. Kyllä

5. Kyllä

6. Ei

7. Täytyy säilyttää ennallaan tai jopa laajentaa. On järkevää antaa ihmisten säästää verottomasti ja verottaa vasta kun raha otetaan kulutukseen. Kansalaisten tulee enemmän vastata oman eläketurvansa säästämisestä ja eläkesäästäjällä pitää olla suora kontrolli eläkesalkkuunsa.

8. Väärin

9. Pitäisi lievästi verottaa.

10. Vakituista asuntoa ei pitäisi verottaa.

11. Pitää jatkaa, laajentaa ja yksinkertaistaa.

12. Päivähoitojärjestelmää olisi yksinkertaistettava niin, että kunta tarjoaa palvelusetelin ja perhe maksaa ylittävän osan siinä hoitomuodossa, jonka perhe valitsee.

Perussuomalaiset

1. Kyllä, mutta progressiivisesti, jolloin pienet sijoitus- ja säästötulot olisivat verottomia ja tulojen määrän noustessa verotus kiristyisi.

2. Nykyinen, mutta edellä mainitulla tavalla progressiivinen.

3. Kyllä

4. Suurten sijoitusten pitäisi.

5. Kyllä

6. Ei kautta linjan, vaan progressiivisesti.

7. Ei normaalitasoisten eläkkeiden osalta.

8. Väärin

9. Ei

10. Nykyinen taso on ehdoton katto.

11. Kyllä

12. Nykyinen maksimitaso sopiva. Rinnalle tulisi luoda 4 000 markan suuruinen kotihoidontuki, josta perittäisiin eläke- ja sosiaaliturvamaksut ja joka nousisi kotona tehtävien työvuosien lisääntyessä.

Kirjava Puolue

1. Ei, joustoa pienituloisille.

2. Veron pitäisi olla kelluva ja sidottu kahden kertoimella todelliseen työttömyyslukuun.

3. Kyllä

4. Ei

5. Ei

6. Kyllä, jos sikaillaan, eli verotukseen porrastusta

7. Ei

8. Väärin

9. Kyllä

10. 0,5-0,75

11. Kyllä

12. Vaikea sanoa.

Remonttiryhmä

1. Kyllä. Yhdenmukaisuus pitää toteuttaa alentamalla veroja.

2. 25 %

3. Kyllä

4. Periaatteessa kaikkia pitäisi verottaa samalla tavalla, mutta minkäänlaisia veronkorotuksia ei pidä säätää.

5. Kuten edellä.

6. Ei

7. Ei

8. Periaatteessa väärin, mutta mitään uusia veronkorotuksia ei tule säätää.

9. Ei

10. Kiinteistöverosta pitäisi luopua kokonaan.

11. Kyllä. Vähennysoikeutta tulisi nostaa 200 000 markkaan asti, kuitenkin siten, että vähennys enintään 40 prosenttia perheen tuloista.

12. Nykyinen on sopiva, mutta koko sosiaaliturvajärjestelmä tulisi remontoida radikaalisti.

12 kysymystä

1. Pitäisikö kaikkia säästö- ja sijoitusmuotoja verottaa yhdenmukaisesti?

2. Mikä olisi sopiva pääomatuloveroprosentti?

3. Pitäisikö talletuskorkojen verovapautta jatkaa?

4. Pitäisikö talletusten ja joukkolainojen kuulua varallisuusverotuksen piiriin?

5. Pitäisikö suoria sijoituksia ja rahasto-osuuksia verottaa samalla lailla varallisuusverotuksessa?

6. Pitäisikö osinkojen verotusta kiristää?

7. Haluaisitteko muuttaa vapaaehtoisten eläkevakuutusten verovähennyskohtelua?

8. Säästöhenkivakuutuksella voi merkittävästi kasvattaa verottomien lahjojen ja perintöjen määrää. Onko se oikein vai väärin?

9. Pitäisikö kiinteistöverotus ulottaa koskemaan maa- ja metsätalousmaata?

10. Mikä on sopiva enimmäistaso asuinkiinteistöjen kiinteistöveroksi?

11. Pitäisikö kotitaloustyövähennystä (ns. piikavähennys) jatkaa ja laajentaa?

12. Mikä on mielestänne oikea maksimitaso päivähoitomaksulle keskituloisessa perheessä (nykyisin 1 000 mk/lapsi?)

Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!
  1. 1

   Lääkejakelu­sotkussa ryvettyneen Oriolan toimitus­johtaja sai lähtö­passit – hallituksen puheen­johtaja Anssi Vanjoki kertoo miksi

  2. 2

   Oravan ylimääräinen yhtiökokous erotti hallituksen

  3. 3

   Pitäisikö suurten ikäluokkien maksaa hoivansa itse? Tutkija: ”Emme voi aina lähteä siitä, että korotetaan veroja”

  4. 4

   Oriolan toimitusjohtaja vaihtuu – tulos kärsii lääkejakelusotkusta

  5. 5

   Autioituneet puhelinkopit saivat uuden elämän Lontoossa – nuorilla yrittäjillä ei varaa isompiin liiketiloihin

  6. 6

   Analyytikko Metson toimitusjohtajan lähdöstä: Todennäköisesti enemmän vetoa Assa Abloyhin kuin työntöä Metsosta

  7. 7

   Tässä suomalaisfirmassa ei ole yhtään esimiestä – ja uusi työntekijä saa ”lomalainaa”

  8. 8

   EU epäilee Ikeaa veronkierrosta – kilpailuosasto aloittaa tutkinnan

  9. 9

   Kommentti: Eläkepommi on vasta alkua – kuka maksaa Suomen seuraavan talouskurimuksen?

  10. 10

   Metsolle 21 miljoonan euron jälkiverot

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tässä suomalaisfirmassa ei ole yhtään esimiestä – ja uusi työntekijä saa ”lomalainaa”

  2. 2

   Pitäisikö suurten ikäluokkien maksaa hoivansa itse? Tutkija: ”Emme voi aina lähteä siitä, että korotetaan veroja”

  3. 3

   Perustulo teki Ailasta, 54, julkkiksen – uskoo, että töitä voi tulla ”outojen sattumien kautta”

  4. 4

   Perustulo oli ensin järkytys: lähihoitaja Veera, 30, on tyytyväinen kokeiluun – sai vakituisen työn

  5. 5

   Oriolan toimitusjohtaja vaihtuu – tulos kärsii lääkejakelusotkusta

  6. 6

   Kommentti: Eläkepommi on vasta alkua – kuka maksaa Suomen seuraavan talouskurimuksen?

  7. 7

   Jarkko, 46, saa perustuloa 560 €/kk ja pyörittää suklaakauppaa – ”Rohkenin aloittaa tämän ansiosta”

  8. 8

   Yli 4 000 euron tulot, hulppea asunto ja kallis auto – tällainen voi olla ”rikas köyhä”

  9. 9

   Metson toimitusjohtaja jättää yhtiön – aloitti vasta elokuussa

  10. 10

   Jan Hurrin kommentti: Totta kai kansa kuluttaa yli varojensa, kun velkaa saa ilmaiseksi

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Perhe osti valmistalon, jossa he eivät voi asua: ”Kotimme arvo on pankin mukaan 0 euroa”

  2. 2

   Espoolainen joulupukki kertoo hintansa – hämmästelee Porvoon pukin taksaa: ”Kuulostaa jo ihan mielettömältä”

  3. 3

   Perheenisä Pasi pelkää talvea: Avaimet käteen -talo sai energialuokan G – ”Ei varaa muuttaa terveempään taloon”

  4. 4

   ”Autojobbari Antti tienaa yli 70 000 euroa vuodessa ja viettää luksuselämää” – verottajalle vyöryy vinkkejä autokaupasta

  5. 5

   Halkoja, aurausta, mökin laajennusta – näin tavallinen kansa välttelee veroja

  6. 6

   Työttömyystukiin tulee uusi leikkuri – näin toimii kiistelty ”aktiivimalli”

  7. 7

   Tässä suomalaisfirmassa ei ole yhtään esimiestä – ja uusi työntekijä saa ”lomalainaa”

  8. 8

   Rakennusalan konkari Pekka valmistaloista: Huonolla tuurilla jää vain kivijalka ja 300 000 € lainaa

  9. 9

   Jarkko, 46, saa perustuloa 560 €/kk ja pyörittää suklaakauppaa – ”Rohkenin aloittaa tämän ansiosta”

  10. 10

   Muovisissa vesijohdoissa piilee riski – suositellaan juoksuttamaan vettä

  11. Näytä lisää